Koe uusi yle.fi

Helsingin pormestarimalli sai vihreää valoa kaupunginhallitukselta

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt ehdotuksen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Sosialidemokraatit ehdottivat asian palauttamista uuteen valmisteluun, mutta ehdotus hävisi äänin 12-3.

Kotimaa
Helsingin kaupungintalo Kauppatorin suunnalta kuvattuna.
Helsingin kaupunki

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen johtamismallin uudistuksesta maaliskuun puolivälissä, kaupungin koko organisaatio sekä poliittisen johtamisen malli muuttuvat olennaisesti.

Pormestarimallissa valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan. Uudistuksen perusajatus on se, että kuntavaalien tulos näkyy aiempaa suoremmin kaupungin johtamisessa.

Muutos astuisi voimaan vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen.

Pormestari toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit kaupunginhallituksen jäseninä sekä toimialalautakuntien puheenjohtajina.

Pormestari ja apulaispormestarit olisivat esityksen mukaan päätoimisia ja palkallisia luottamushenkilöitä.

Kaupungin organisaatiota uudistettaisiin siten, nykyiset 31 virastoa ja liikelaitosta kootaan toimialoiksi, joita keskushallinnon lisäksi on korkeintaan neljä.

Toimialoja voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi sekä kulttuuri-, liikunta ja vapaa-aikatoimi.

Uudistus ulottuu myös kaupungin lautakuntiin. Toimialoille muodostetaan lautakunnat ja niille omat jaostonsa.

Pohjaesitykseen tehtiin yksimielisesti pieniä muutoksia. Kaupunginhallituksen kooksi ehdotetaan 15 henkeä ja toimialalautakuntien jäsenmääräksi 13 henkeä.