Erkki Tuomioja: Myös Mauno Koiviston yksityisarkisto avattava tutkijoille

Kansanedustaja, poliittisen historian dosentti Erkki Tuomioja vaatii poliitikkoja huolehtimaan siitä, että historiantutkijoilla on avoin ja rajoittamaton pääsy arkistoihin. Tuomiojan mielestä tämän pitäisi koskea myös presidentti Mauno Koiviston yksityisarkistoa, johon liittyy vahva valtiollinen intressi.

politiikka
Erkki Tuomioja puhuu
Erkki Tuomioja puhui historian käytöstä ja väärinkäytöstä maanantaina Itä-Suomen yliopistossa.Pekka Niiranen / Yle

Entinen ulkoministeri ja SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Erkki Tuomioja haluaa, että poliitikot mahdollistavat historiantutkijoiden työn. Se onnistuu Tuomiojan mielestä silloin, kun historialliseen tutkimustyöhön osoitetaan riittävästi voimavaroja ja kun tutkimusta voidaan harjoittaa ilman valtiollista ohjausta.

– Poliitikkojen asiana on myös pitää huoli siitä, että historioitsijalla on rajoittamaton ja avoin pääsy kaikkiin historiallisiin arkistoihin, asiakirjoihin ja muuhun lähdeaineistoon, Tuomioja linjasi maanantaina Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa pitämässään luennossa.

Tuomiojan mukaan tämä koskee myös presidentti Mauno Koiviston arkistoa, jota säilytetään Kansallisarkistossa. Tähän saakka Koiviston papereita ovat päässeet näkemään vain harvat ja valitut, sillä tutkimusluvan arkistoon myöntää Koivisto.

– Yksityiset arkistot ovat tässä suhteessa hieman eri asemassa, mutta silloin kun niihin liittyy vahva valtiollinen intressi, niin kyllähän niiden pitäisi olla auki, hän toteaa.

Poikkeuksia voitava tehdä

Tutkijat pääsevät yleensä tutustumaan 25 vuotta vanhempaan aineistoon, mutta Tuomiojan mielestä myös siitä pitäisi voida tehdä poikkeuksia. Hän kertoo usein itse tehneensä tällaisia poikkeuksia.

– Suostuin ulkoministerinä melkein aina pyyntöihin, joissa haluttiin tutustua nuorempaan aineistoon.

Tuomiojan mukaan poliitikot ovat usein pyrkineet käyttämään historiaa – ja historioitsijoita – hyväkseen. Näin teki esimerkiksi Urho Kekkonen, joka korosti Leninin roolia Suomen itsenäisyyden tunnustamisessa.

– Vaikka laskelmoiva Kekkonen varmasti tiesi mitä teki, niin sitä eivät välttämättä tienneet kaikki hänen perässähiihtäjänsä, Tuomioja muistuttaa. Nämä saattoivatkin hänen mukaansa nielaista sellaisenaan yksinkertaistetun tulkinnan Suomen itsenäisyydestä Leninin lahjana.

Ei lakia historiallisesta totuudesta

Tuomioja suhtautuu kielteisesti siihen, että historiallisesta tulkinnasta muovattaisiin lakeja.

– Historiallisista totuuksista ja tulkinnoista ei tule tehdä lainsäädäntökysymyksiä.

Hän ottaa tässä esimerkiksi runsaan miljoonan armenialaisen joukkotuhon Ottomaanien valtakunnassa yli sata vuotta sitten.

– En pidä hyvänä sitä, että parlamentit tekevät asiasta julkilausumia, puhumattakaan siitä, että säätäisivät lakeja siitä, miten tätä joukkotuhoa tulisi käsitellä ja mitä nimitystä siitä käyttää.

Myös historioitsijoilla on vastuu

Tuomioja myöntää, että historioitsijat ovat omalta osaltaan vastuussa siitä, miten historiaa on käytetty väärin. Historian käyttäminen konfliktien synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kärjistämiseksi ei olisi onnistunut, jos historioitsijat eivät olisi olleet siinä mukana.

Tulevaisuudessa tilanne voisi kuitenkin olla Tuomiojan mielestä juuri päinvastoin, eli historiantutkijat voisivat toimia konfliktien ehkäisijöinä ja ratkaisijoina.

– On äärimmäisen tärkeää pyrkiä dialogiin kaikkien tutkijoina esiintyvien historioitsijoiden kesken. Tavoitteena on rohkaista ja tukea mahdollisuuksia riippumattomaan ja kriittiseen rajat ylittävään historiantutkimukseen, hän sanoo.

Tavoitteena kansainvälinen verkosto

Tuomiojan ajatus konkretisoituu vuosi sitten perustetun Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -nimisen yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kansainvälinen verkostoituminen toukokuussa, kun Helsingissä järjestetään kansainvälinen konferenssi historian käytöstä ja väärinkäytöstä konflikteissa.

– Toivomme konferenssin päätyvän Historioitsijat ilman rajoja -kansainvälisen verkoston perustamiseen.