Puruvesi kirkkaana mielessä – miljoonia käytetään rehevöitymisen pysäyttämiseen

Ravinnevalumaa vesistöön torpataan, kosteikkoja kunnostetaan, pohjaa tutkitaan sateliittikuvista, heinikkoja niitetään ja monta muuta konkreettista tekoa toteutuu, kun ainakin 2 miljoonaa euroa käytetään Puruveden parantamistöihin tulevien vuosien aikana. Puruvesi on yksi kahdeksasta suomalaisesta kohteesta kaikkien aikojen suurimmassa EU-rahoitteisessa Life-hankkeessa.

luonto
Pilkillä Puruvedellä.
Tanja Perkkiö / Yle

Maatalous, metsätalous ja ranta-asutus kuormittavat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella kirkasta Puruvettä, joka ei varsinkaan rantojen ja lahtien osalta ei ole enää niin karu kuin takavuosina. EU:n Natura 2000-suojelualueihin kohdistettu suurhanke 'Freshabit Life IP' pyrkii kohentamaan koko suuren järven valuma-alueen tilaa, joten korjaustyöt ulottuvat pitkälle maa-alueillekin viidellä toimenpidealueella.

Vetovastuun on saanut Etelä-Savon ELY-keskus ja pisimmällä suunnitelmat ovat Kerimäen kirkonkylän Jouhenjoen suualueen kunnostuksesta. Alueelle on tarkoitus rakentaa pohjapato ja iso kosteikko tämän vuoden syksyllä. Kesälahden Ristilahdella puolestaan käynnistetään vesistön ravinnekuorman vähentäminen hoitokalastuksella.

Metsähallitus sijoittaa kunnostustöihin 500 tuhatta euroa. Rahalla korjataan mm. Punkaharjun Pökrönsuon kosteikkoa. Maanomistajat voivat saada korvausta alueelleen tulevista suojelurakenteista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus kunnostaa Kesälahden Suokonlahtea ja Ristilahtea. Mukana Freshabit Puruvedessä ovat myös Suomen ympäristökeskus, joka tekee pilottina kaukokartoitusta sateliittikuvien avulla ja Metsähallitus, joka tutkii alueen virkistyskäyttöä.

Luonnonvarakeskus keskittyy kalakantojen, etenkin järveln omintakeisen harjuksen ja kalataloudellisesti merkittävien muikun ja siian elinolosuhteiden parantamiseen tutkimuksen tuottaman tiedon avulla.

Tukena kuusivuotisessa hankkeessa on kansalaisjärjestö Pro Puruvesi ry, joka hoitaa tiedotusta Puruveden ympäristössä asuville ja liikkuville. Yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Jantunen iloitsee Puruveden ylittävän hallinto- ja maakuntarajat.

– Järvi on kokonaisuus, joka yhdistää ja me käsittelemme sitä siten, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. On suuri yhteinen tahto saada Puruveden rehevöityminen pysäytettyä yhdessä.