Rauma suunnittelee isoa organisaatiouudistusta

Raumalla pohditaan hallinnon uudistusta, joka vähentäisi luottamuselinten määrää. Kaupunki pohtii niinsanottua valiokuntamallia.

Rauma
Rauman kaupungintalo
Antti Laakso / Yle

Raumalla on valmisteilla merkittävä kaupungin hallinnon organisaatiouudistus. Muutosta suunnitellaan niinsanotun valiokuntamallin pohjalta.

Uusi malli olisi sellainen, että 43-jäsenisen valtuuston ja 9-jäsenisen kaupunginhallituksen lisäksi kaupungissa olisi kolme palveluja tuottavaa valiokuntaa (sivistys-, sote- ja tekninen valiokunta) ja lakisääteinen tarkastusvaliokunta. Niissä olisi yhdeksän jäsentä.

Raumalle jäisi vanhalla valiokunta-nimellä enää ympäristö- ja lupalautakunta sekä keskusvaalilautakunta. Kaupunginhallituksella olisi kaksi jaostoa, konserni- ja elinvoimajaosto sekä kaavoitusjaosto.

Käyttöön ensi vuonna?

Ehdotelmaa on pohdittu kaikkien valtuustoryhmien kesken. Ryhmät ovat alustavasti pitäneet uudistusta tarpeellisena mutta halunneet sen vaikutuksista lisätietoja.

Rauman kaupunki aloitti hallintonsa uudistamisen viime keväänä. Tavoitteena on, että uusi malli voidaan ottaa käyttöön jo ensi vuoden kesällä.