Äidin lihavuus riski myös sikiölle – ylipaino kannattaisi karistaa jo ennen raskautta

Yhä useampi raskaana oleva nainen on ylipainoinen tai lihava. Äidin ylipaino on riskitekijä myös lapselle, sillä se voi aiheuttaa muun muassa sikiön liiallista kasvua. Uuden tiedon mukaan äidin lihavuus voi vaikuttaa myös lapsen alttiuteen sairastua myöhemmällä iällä esimerkiksi diabetekseen tai astmaan.

Kotimaa
Raskaana oleva nainen.
Antti Eintola / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ylipainoisten odottajien määrä on kasvanut reippaasti 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä jo yli kolmannes raskaana olevista naisista on ylipainoisia ja heistä kahdeksan prosenttia lihavia.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkärinä työskentelevä Hilkka Ijäs kertoo, että liikakilot voivat vaikuttaa monin tavoin äidin ja syntyvän lapsen terveyteen ja jo siihen, tuleeko nainen edes raskaaksi.

– Ylipaino ja varsinkin lihavuus eli jos painoindeksi on yli 30, vaikuttavat oleellisesti raskaaksi tulemiseen. Jo viiden prosentin painonpudotus voi auttaa tilanteessa, jossa ylipainoisen naisen on vaikea tulla raskaaksi, Ijäs sanoo.

Riskitekijöitä useita

Ylipaino altistaa naisen raskauden aikana raskausdiabetekselle eli sokeriaineenvaihdunnan häiriölle, jota Ijäs on tutkinut väitöstyössään. Raskausdiabetes voi johtaa sikiön suurikasvuisuuteen, mutta siihen saattaa riittää jo pelkkä äidin ylipainokin.

Tällaisella lapsella on myöhemmin suurentunut riski olla ylipainoinen ja diabeetikko.

Hilkka Ijäs

– Muita ylipainon aiheuttamia riskejä ovat ennenaikainen synnytys, synnytyskomplikaatiot ja keisarileikkaus. Ylipaino voi johtaa myös lapsivuodeajan komplikaatioihin kuten haavatulehduksiin tai laskimotukoksiin, sanoo Ijäs.

Ijäksen mukaan isokokoisella vastasyntyneellä on puolestaan riski saada jokin synnytysvaurio kuten olkapunosvaurio alatiesynnytyksen yhteydessä. Mahdollista on myös se, ettei vauva mahdu syntymään, jos se on liian kookas. Tällöin voidaan joutua synnytyksen aikaiseen akuuttiin keisarileikkaukseen.

Vaikka tarkkaa tietoa siitä, kuinka usein riskit käyvät toteen, ei ole, Ijäs muistuttaa riskien olevan moninkertaisia verrattuna normaalipainoisiin raskaana oleviin naisiin.

Äidin ylipainolla merkitystä myös lapsen terveyteen

Äidin ylipaino tai lihavuus voi vaikuttaa lapseen epäsuotuisasti vielä synnytyksen jälkeenkin. Uutta tietoa on se, että sikiön altistumisella poikkeavalle aineenvaihduntaympäristölle jo kohdussa voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia.

– Tällaisella lapsella on myöhemmin suurentunut riski olla ylipainoinen, olla diabeetikko, sairastua metaboliseen oireyhtymään – ja myöskin astmariski on todettu olevan suurentunut ylipainoisten naisten lapsilla.

Erikoislääkäri Hilkka Ijäs kertoo, ettei naisen ylipainon ja lapsen myöhemmän sairastuvuuden välinen yhteys ole vielä täysin selvillä. Ijäksen mukaan osittain kyse voi olla elämäntavastakin, mutta myös kohtuympäristöllä on merkitystä lapsen myöhäisemmälle kehitykselle.

– Se voi myös liittyä siihen, että ylipainoisella naisella on krooninen tulehdustila elimistössään, joka voi vaikuttaa erilaisten välittäjäaineiden kautta sikiöön ja sikiön terveyteen.

Myös lapsen oma ylipaino lisää astman riskiä.

Resurssit vähissä äitien ylipainon hoitamiseen

Terveydenhuollossa ei kuitenkaan juuri ole resursseja äitien ylipainon tai lihavuuden hoitamiseen. Ijäs toivookin, että siihen voitaisiin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Päihteiden, kuten tupakan ja alkoholin välttämistä raskausaikana painotetaan paljonkin, mutta myös ylipainoon liittyvät riskit tulisi tiedostaa.

– Voisi ajatella niinkin, että alkoholin käytön tai tupakoinnin lopettaminen raskauden vuoksi on helpompaa kuin se, että jo vuosia ennen raskaaksi tuloa lähdetään pudottamaan painoa, Ijäs pohtii.

Paino hallintaan jo ennen raskaaksi tulemista

Ijäs kannustaa naisia kiinnittämään itse huomiota painonhallintaan jo ennen raskaaksi tulemista tai viimeistään raskausaikana.

– Terveellisempien elämäntapojen opettelu vielä raskauden aikanakin parantaisi sekä raskauden että syntyvän lapsen ennustetta, hän muistuttaa.

Äiti voisi motivoitua paremmin, kun se kannustin on oma syntyvä lapsi.

Hilkka Ijäs

Oman terveyden tarkemmasta seuraamisesta raskausaikana olisi naiselle muutenkin hyötyä jatkoa ajatellen. Ijäs pitää raskausaikaa eräänlaisena ikkunana naisen tulevaan terveyteen.

– Raskausaikaiset häiriöt kuten raskausdiabetes altistavat naista myöhemmälle diabetekselle. Samoin raskausajan ongelmat esimerkiksi verenpaineen kanssa voivat myöhemmin vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien esiintymiseen, Ijäs kertoo.

Ijäs kuitenkin muistuttaa, että suurin osa näistä sairauksista on elämäntapasairauksia, joihin pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan.

– Raskausaika olisi hyvä hetki puuttua näihin elämäntapa-asioihin. Äiti voisi motivoitua paremmin, kun kannustimena on oma, pian syntyvä lapsi. Mikä voisikaan olla parempi motivaattori?