Muistiongelmien tunnistamista ja hoitoa halutaan selkeyttää

Kun huoli muistin ongelmista herää, kannattaa kääntyä muistihoitajan puoleen. Kunnissa on herätty muistisairauksien yleistymiseen, ja muistisairaiden hoito on keskitetty erityisille muistihoitajille. Muistihoitajan tarkoituksena on vastata potilaasta muistisairauden eri vaiheissa, ei vain sen tunnistamisessa.

Kuva: Anna Leppävuori / Yle

Muutaman viime vuoden aikana pienetkin kunnat ovat järjestäneet muistisairauksien hoitoa yhä enemmän nimettyjen muistihoitajien vastuulle. Tervolassa muistihoitaja on toiminut viime syksystä saakka, ja kunnassa on kehitetty toimintamallia, muistipolkua, muistisairauksien hoitoon.

Kyse on yksinkertaisimmillaan siitä, että potilas voi tulla muistihoitajan luo ilman lääkärin lähetettä, muistihoitaja tutkii tilannetta ja ohjaa eteenpäin, selventää Tervolan terveyskeskuksen johtava lääkäri Heli Hyrkäs.

– Aikaisemmin polku on lähtenyt käyntiin lääkärin puolelta eikä siinä ole ollut hoitaja niin kiinteästi.

Aiemmin hoitajat saattoivat vaihtua, kun kukaan ei ollut erikoistunut muistipotilaiden kanssa työskentelyyn. Nykyään muistihoitaja on mukana potilaan ja hänen omaistensa kanssa eri vaiheissa.

– Kun on muistisairaus, on aina huonompi, että asiat jäävät potilaan oman muistin varaan.

Hyrkäs sanoo, että muistisairauksiin on puututtava entistä tehokkaammin, kun väestön ikä nousee. Hänen mukaansa uusille muistihoitajille ja heidän kanssaan työskenteleville muistikoordinaattoreille olisi edelleen tarvetta.