Älykellot rantautuvat kouluihin – lisää valvottavaa opettajille

Kellot, joilla pääsee nettiin, ovat laitteina verrattavissa älypuhelimiin. Ne voivat olla välineitä vilppiin esimerkiksi kokeissa tai aiheuttaa häiriötä oppitunneilla. Muun muassa tämän kevään ylioppilaskirjoituksissa rehtoreita ohjeistettiin erikseen kiinnittämään huomiota älykelloihin.

tekniikka
Opiskelijat tekevät muistiinpanoja.
Toni Pitkänen / Yle

Teknologian kehittyessä opettajat joutuvat kiinnittämään työssään huomiota uusiin asioihin. Yksi uusimmista on älykello, jollaisia on alkanut rantautua myös kouluihin.

Ylioppilaslautakunta täydensi tänä vuonna määräyksiään ja pyysi koulujen rehtoreita kiinnittämään huomiota älykelloihin. Elektronisten laitteiden tuonti ylioppilaskirjoituksiin on ollut jo aiemmin kielletty, mutta nyt älykello haluttiin mainita erikseen.

– Aika moni lukio käsittääkseni kieltää nyt kokonaan kellot ylioppilaskirjoituksissa varmuuden vuoksi, sanoo pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Ei vielä ongelma

Turkulaisessa Luostarivuoren lukiossa älykelloista on keskusteltu kevään ylioppilaskirjoitusten alla.

– Opettajainkokouksessa puhuimme, että rehtorin tai valvojan velvollisuuksiin kuuluu nyt myös kellon älykkyysosamäärän määrittely, rehtori Johanna Levola-Lyytinen sanoo.

Rehtorin tai valvojan velvollisuuksiin kuuluu nyt myös kellon älykkyysosamäärän määrittely.

Johanna Levola-Lyytinen

Koulussa ei päädytty kokonaan kieltämään kellojen käyttöjä ylioppilaskirjoituksissa, eikä älykelloja ole vielä toistaiseksi tullut suuremmissa määrin vastaan.

Levola-Lyytinen kuitenkin pohtii, että siinä vaiheessa, kun älykelloista tulee tavallisen kellon näköisiä, voi kellojen totaalikieltoa koeviikoilla ja ylioppilaskirjoituksissa joutua harkitsemaan.

– Vielä sen erottaa tavallisesta kellosta. Toisaalta, saako tästä ikinä aukotonta? Jos joku haluaa oikein hirveästi luntata, niin kyllä hän varmaan aina onnistuu olemaan askeleen edellä, Lyytinen miettii.

Älykelloja
Älykellot muistuttavat jo melko paljon perinteisiä kelloja. Kaisu Nevasalmi / Yle

Myöskään Turun iltalukiossa ei älykelloja pidetä ongelmana, mutta asia on nyt tiedostettu. Yhtään älykelloa ei ole ylioppilaskirjoitusten aikana jäänyt haaviin.

– Nykyisin on niin monenlaisia yhteydenpitolaitteita, että kaikkeen joutuu kiinnittämään huomiota ja olemaan tarkkana, apulaisrehtori Sami Peltonen sanoo.

Älykellojen häiritsevän käytön voi kieltää

On niin monenlaisia yhteydenpitolaitteita, että joutuu olemaan tarkkana.

Sami Peltonen

Opetushallitus valmistelee parhaillaan koulujen järjestyssääntöohjetta. Ohjeessa puhutaan tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käytöstä ja niihin älykellojenkin voidaan laskea lukeutuvan.

Ohjeessa sanotaan, että koulun järjestyssäännöissä voidaan esimerkiksi kieltää laitteiden päällä pitäminen tai käyttö oppituntien tai muun opetuksen aikana. Älykelloja ja niiden käyttöä muina aikoina, kuten välitunneilla, ei voida järjestyssäännöissä kokonaan kieltää. Häiritsevään tai epäasialliseen käyttöön voidaan kuitenkin aina puuttua.

– Älykelloihin pätee sama linjaus: laitteiden häiritsevä käyttö voidaan kieltää. Koulut miettivät itse, miten kiellon toteuttavat. Onko se niin, että kellon pitää olla repussa tai kerääkö opettaja kellot tilanteen ajaksi, ohjetta valmistellut lakimies Laura Francke Opetushallituksesta sanoo.

Koulujen on mahdollista kieltää älykellojen käyttö esimerkiksi kokeiden aikana. Kellolla pääsee verkkoon ja sillä pystyy hakemaan ja vastaanottamaan tietoa, joten sitä pystyy käyttämään vilppiin vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi älypuhelinta.

Francke muistuttaa, että erilaisten tietoteknisten laitteiden käyttäminen koulutyössä on suotavaa ja kannatettavaa. Ainoastaan häiritsevä käyttö voidaan kieltää.

– Miksei voisi olla sellaisia kokeitakin, joissa etsitään tietoa vaikka jopa omilla laitteilla. Jos kaikilla ei ole omia laitteita, niin koulun pitää tarjota heille laitteet, Francke sanoo.