Kansallisia kaupunkipuistoja tuodaan paremmin julkisuuteen

Puistot on perustettu, mutta niiden tunnettavuus on heikkoa. Perustetun verkoston tavoitteena on tuoda kansallisia kaupunkipuistoja myös julkisuuteen.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansalliset kaupunkipuistot kaipaavat lisää tunnettavuutta. Kaupunkipuiston käsite on edelleen epäselvä, sanoo vasta perustetun kansallisen kaupunkipuistojen verkoston hämeenlinnalainen sihteeri Susanna Lappalainen.

Verkosto pyrkii lisäämään puistojen yhteistyötä ja tuomaan puistoja aikaisempaa enemmän julkisuuteen. Kaksi maan kahdeksasta kansallisesta kaupunkipuistosta sijaitsee Forssassa ja Hämeenlinnassa.

Kansalliset kaupunkipuistot ovat laajoja ja puistokokonaisuuksia, joiden tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena.