1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Google ei suostu poistamaan murhasta tuomitun miehen tietoja internetistä

Google vetoaa sananvapauteen eikä taivu tietosuojavaltuutetun määräykseen poistaa internetistä murhaan syyllistyneen miehen hakutietoja. Tietosuojavaltuutetun mielestä miehen sairaus laajensi tämän yksityisyyden suojaa. Siksi linkit, joiden avulla mies on tunnistettavissa, on poistettava.

Kotimaan uutiset
Kuvakaappaus Google hausta.
Google-hakulinkkien avulla voi internetistä löytyä myös yksityisyyden suojaa loukkaavia tietoja. Kuvan hakutulokset eivät liity tietosuojavaltuutetun poistomääräykseen, josta Google on valittanut.Yle

Google on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen tietosuojavaltuutetun päätöksestä, jolla hakukoneyhtiö määrättiin poistamaan murhasta tuomitun tietoja internetistä. Määräys perustui miehen sairauteen ja yksityisyyden suojaan. Google katsoo, että tietosuojavaltuutetun päätös on laitonta puuttumista sananvapauteen.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio antoi Googlelle ensimmäiset poistomääräykset joulukuussa. Ensimmäinen niistä koski murhaan tuomitun miehen hakutuloksia. Toisessa tapauksessa tietosuojavaltuutettu määräsi poistettavaksi kahden yrittäjän talousrikoksiin liittyviä tietoja, mutta tästä ratkaisusta Google ei valittanut.

Tietosuojavaltuutetun mukaan laajalle tiedon saannille ei tarvetta

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että murhaan syyllistyneen miehen hakutietoja pitää poistaa, sillä ne loukkaavat yksityisyyden suojaa ja ovat tarpeettomia. Mies ei saanut elinkautista tuomiota ja oikeus perusteli poikkeuksellista ratkaisua sillä, että mies oli alentuneesti syyntakeinen autismin vuoksi.

Miehen nimi oli julkaistu sanomalehdessä, mutta se poistettiin, kun lehti sai tiedon miehen sairaudesta. Tiedot ehtivät kuitenkin jo levitä muualle. Tietosuojavaltuutetun mielestä sellaiset linkit, joista mies on tunnistettavissa, on poistettava.

Tietosuojavaltuutettu arvioi, että tässä tapauksessa yleisön tiedon tarve ei ole samanlainen kuin tahallisesti tehdyssä rikoksessa.

Google mukaan väkivaltarikostuomiot tärkeä keskustelun aihe

Googlen mielestä tietosuojavaltuutettu on käyttänyt väärin harkintavaltaansa, sillä yleisön oikeus saada tietoa tapauksesta on yksityisyydensuojaa painavampi oikeus. Hakukoneyhtiö perustelee näkemystään sillä, että miehen tekemä rikos oli vakava ja herätti yleistä kiinnostusta.

Google korostaa, että väkivaltarikoksista saatujen tuomioiden mittaaminen on ollut huomattavan poliittisen keskustelun kohteena Suomessa. Suuri osa keskustelusta on liittynyt siihen, miten tuomioistuimet ovat soveltaneet lakia.

Googlen mielestä yleisöllä on oltava mahdollisuus keskustella asiasta ja jakaa näkemyksiään siitä, että miestä ei rankaistu elinkautisella tuomiolla. Tiedon saaminen ja ajatusten ja mielipiteiden jakaminen tehokkaasti on mahdollista vain sallimalla niiden linkittäminen hakukoneeseen.

Googlen mukaan kyse ensisijaisesti sananvapaudesta

Googlen mielestä tietosuojavaltuutettu ei poistomääräyksessään perustellut sananvapauteen puuttumista, vaan päätös perustuu käytännössä vain yksityisyyden suojaamiseen. Google katsoo, että hakulinkkien poistaminen rajoittaa yleisön oikeuksia ja sananvapautta.

Google arvostelee tietosuojavaltuutetun tulkintaa valituksessaan seuraavalla tapaa:

"Liioitellen vain vähän, on tämä internetin yhteydessä sama kuin sanoisi, että kansalaisella toki on sananvapaus, mutta vain silloin kuin he ovat omassa suljetussa kellarissaan, missä kukaan ei voi kuulla heitä."

Ratkaisun saamiseen menee kuukausia

Googlen tekemä valitus on toimitettu Helsingin hallinto-oikeudesta tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten. Tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen Google voi vielä antaa vastaselityksen asiassa ennen hallinto-oikeuden päätöstä. Valituksen ratkaiseminen kestää kuukausia.

Hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen asia voidaan viedä vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Lue seuraavaksi