1. yle.fi
  2. Uutiset

Tampere torjuu melua monin keinoin – tieto ja raha ei meinaa riittää

Tampereelle tehdään uusi meluntorjuntasuunnitelma. Aiemmasta suunnitelmasta on toteutunut vain osa, sillä rahaa ei ole ja kaupungin oma väki ei ole riittävän tietoinen suunnitelmasta.

meluntorjunta
Desibelimittari
Mari Siltanen / Yle

Tampereen kaupunki teettää uuden meluselvityksen tämän ja ensi vuoden aikana. Edellinen on vuodelta 2013.

Edeltäjiensä tavoin uusi selvitys keskittyy tärkeimpään melun aiheuttajaan eli liikenteeseen. Muun muassa rantaväylän tunneli ja mahdollisesti Ratapihankatu valmistuvat selvitystyön aikana. Sen pohjalta laaditaan meluntorjuntasuunnitelma.

Päättyvällä kaudella on melusuojattu esimerkiksi Ahjolan päiväkoti ja Amurin koulu. Myös Pahalammin tienoille Lempääläntien alkuun on varattu budjettirahaa meluesteisiin.

Aiemmasta suunnitelmasta vain osa toteutunut

Tämän hetkisessä suunnitelmassa melua olisi pitänyt torjua 28 kohteessa, mutta 20 kohdetta odottaa vielä aikaa parempaa. Osaksi syynä on rahanpuute ja osaksi se, etteivät kaikki vastuulliset tahot edes tiedä suunnitelmasta.

Tarjonnankin pelätään vähenevän, jos melu nostetaan tärkeään osaan hankinnoissa. Laitteiden tai palveluiden kilpailutuksessa meluasiat huomioidaan määräysten mukaisesti, mutta ne eivät ole hankintojen ratkaisevana tekijänä tai vertailuperusteena. Myös meluntorjuntamääräyksistä ja niiden tehtyjen toimien vaikuttavuudesta tarvittaisiin lisää tietoa.

Itse suunnitelman ulkopuoleltakin on tosin huomattu kohteita, jotka tarvitsevat melusuojausta. Niihin onkin tehty muutamia meluesteitä.

Melua vähennetään usealla keinolla

Varsinaisten meluvallien määrä on vähenemässä, kun taas vähemmän tilaa vievien meluseinien määrä kasvaa. Liikennemelua torjutaan esimerkiksi alentamalla nopeusrajoituksia sekä liikennejärjestelyillä, liikennevalo-ohjauksella ja joukkoliikenteen tukemisella.

Taajamiin sopiva hiljainen asfaltti vähentäisi melua kolmella desibelillä eli ääniteho puolittuisi, mutta se on puolitoista kertaa kalliimpaa kuin tavallinen karkeampirakeinen asfaltti. Hiljaista asfalttia kaupunki ei olekaan käyttänyt.

Lue seuraavaksi