Osallistava teatteri voi auttaa eroahdistuksessa

Lahden kaupunginteatteri ottaa tänä keväänä katsojan mukaan käsittelemään eroa lapsiperheessä forumteatterin keinoin. Yleisöä osallistava teatteri ei etsi oikeita ratkaisuja, mutta voi auttaa katsojaa ymmärtämään eron osapuolia tai tarjota lohdutusta.

teatteritaide
Ero-näytelmän näyttelijöitä
Tuija Veirto / Yle

Lahden kaupunginteatterissa on alkuvuoden aikana käsitelty eroa uudella tavalla. Ero-näytelmä on toteutettu forumteatterina, joka on osallistavan teatterin muoto. Forumteatterina esitetään yleensä valikoiduille ryhmille ja pienille yleisöille, isompien teattereiden ohjelmistoissa sitä ei juuri näe.

Ero-näytelmän keskiössä on perheen teini-ikäinen poika, joka jää vanhempien ja isän uuden naisystävän keskinäisten ristiriitojen ja kipuilun jalkoihin.

Yleisö pääsee Lahdessa mukaan jo ennen esitystä – ohjaaja pitää pienen alustuksen ja virittelee keskustelua.

Noin vartin kestävän esityksen jälkeen yleisö keskustelee ja esittää ratkaisuja pojan tilanteen helpottamiseksi. Katsojat pääsevät myös näyttämölle eri rooleihin ja näyttelijät vastasivat yleisön kysymyksiin roolihahmoissaan.

Se on äärimmäisen mielenkiintoista ja haasteellista ja joka ilta erilaista.

Hiski Grönstrand

– Joskus yleisöstä aistii, että katsojan omat kokemukset tulevat pinnalle ja tilanne voi olla hyvinkin latautunut ja kuumottava. Toivon tietysti, että yleisö ymmärtäisi edes lopussa, että näyttämöllä on ollut roolihahmoni Markku enkä minä, näytelmän isää esittävä Hiski Grönstrand naurahtaa.

Hän itse on kasvanut eroperheessä. Kaikilla muillakin näyttelijöillä on Grönstrandin mukaan kokemusta aiheesta.

Forumteatteria hän ei ole aiemmin tehnyt.

– Se on äärimmäisen mielenkiintoista ja haasteellista ja joka ilta erilaista. Vaikka en voi allekirjoittaa kaikkea mitä isä tekee, minun on kuitenkin kyettävä puolustamaan ja ymmärtämään roolihahmoani, muuten en pystyisi toimimaan yleisön edessä.

Haastavaa näyttelijöille

Lämpiön puollella toteutetussa näytelmässä on mukana neljä näyttelijää ja Kati Sirén liveohjaajana.

Tässä tiivistyivät juuri ne ydinasiat, jotka kokemukseni mukaan erotilanteessa nousevat esiin.

Tanja Takala

– Ison repertuaariteatterin sisällä näyttelijöiden irrottaminen tällaiseen pieneen tuotantoon on haasteellinen palapeli. Onneksi olemme saaneet jo sovittujen ohella muutaman esityksen loppukeväälle vielä lisää, Kati Sirén kertoo.

Näytelmän ystävänsä kanssa nähnyt Tanja Takala piti mielenkiintoisena ja vaikuttavana tapaa, jolla esitys käsitteli aihetta.

– Tässä tiivistyivät juuri ne ydinasiat, jotka kokemukseni mukaan erotilanteessa nousevat esiin. Aihe koskettaa minua henkilökohtaisesti ja ammatin kautta. Toimin opettajan ammatissa, mutta myös neuropsykiatrisena valmentajana ja energiahoitajana ja ihmiset käyvät juuri tällaisissa tilanteissa luonani.

Yhteinen kokemus

Tanja Takala näkee, että katsojan kannalta voi olla lohdullista nähdä ja kokea, että asiat, joiden keskellä itse kamppailee, ovat samanlaisia muillekin.

– Monesti kriisitilanteissa saattaa tulla tunne, että vain minulla on tällaista.

Kati Sirenin mukaan juuri siinä on forumteatterin ydin.

– Pyrkimyksenä on saada aikaan yhteisen kokemuksen tila, jonka katsojat jakavat erilaisista näkemyksistä huolimatta. Parhaimmillaan saattaa syntyä myös ymmärrys siitä, miksi toinen ajattelee jostakin asiasta juuri niin kuin tekee.

Lahden kaupunginteatterissa Ero-näytelmä haluttiiin osaksi kaupunkilaisten kanssa vuorovaikutuksessa toimivaa, matalan kynnyksen Avolava-toimintaa.

Ero on niin tuttu ja lähellä meitä kaikkia. Emmekä voi kukaan oikein välttyä siltä.

Kati Sirén

– Yleensä mennään suoraan siihen yhteisöön, jota esityksen aihe käsittelee. Työskentelen useimmiten ruohonjuuritasolla ja hyvinkin marginaalisten ryhmien kanssa, esityksen ohjaaja kertoo.

Ero-näytelmää on esitetty asiantuntijaryhmille, mm. sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille sekä perhetyöntekijöille. Aihe tarjoaa kosketuspintaa myös laajemmalle katsojakunnalle.

– Ero on niin tuttu ja lähellä meitä kaikkia. Se koskettaa isoa osaa suomalaisista tavalla tai toisella, emmekä voi kukaan oikein välttyä siltä, Sirén toteaa.