Ilveskanta on varsin vahva Hämeessä

Päättyneellä pyyntikaudella ilveksiä metsästettiin Hämeessä jo enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

ilves

Etelä-Hämeessä on Suomen tihein ilveskanta. Erityisesti Kanta-Hämeessä ilveksille on hyvin tarjolla ravintoa, minkä vuoksi kannan kasvulle on ollut hyvät edellytykset. Juuri päättyneellä pyyntikaudella Kanta- ja Päijät-Hämeessä metsästettiin 47 ilvestä, mikä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Etelä-Hämeen riistapäällikön Jyri Rauhalan mukaan eniten ilveksiä kaadettiin Kanta-Hämeessä Hattulan, Kalvolan ja Urjalan alueella. Käytetyt poikkeusluvat oli suunnattu alueille, joissa ilveksistä on tehty eniten havaintoja ja missä pyynnin katsottiin parhaiten edistävän ilveksen ihmisarkuuden säilymistä.