1. yle.fi
  2. Uutiset

Hämeenlinna on erottamassa Sunny Car Center -vuotajan luottamustoimistaan

Hämeenlinnan kaupunginjohtajat Timo Kenakkala ja Juha Isosuo ehdottavat kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että perussuomalaisten kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen Kari Ilkkala pidätetään välittömästi kaikista luottamusmiestehtävistään. Ilkkala on julkisuudessa myöntänyt vuotaneensa tietoja Sunny Car Centerin autotalohankkeen rahoituksesta Sambialaiselle medialle.

Kotimaan uutiset
Valtuuston kokoushuone
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokouksia voi jatkossa seurata kotoa käsin.Yle

Kaupunginjohtajat Timo Kenakkala ja Juha Isosuo katsovat, että Ilkkala on vuotanut julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Kaupunginjohtajien mukaan kyse oli liikesalaisuuksista, jotka ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettävä asia (24 pykälä, kohta 20). Tämän perusteella kaupunginjohtajat haluavat erottaa Kari Ilkkalan luottamustehtävistään heti.

Ilkkala ei pidä julkaisemiaan tietoja salassa pidettävinä

Kari Ilkkala on itse julkisuudessa sanonut, että hän ei paljastanut salassa pidettävä tietoja, koska arvioi rahoitustiedot huijauksiksi. Kaupunginjohtajien mukaan tuota tietoa ei voinut olla elokuussa 2014, jolloin Ilkkala lähetti sähköpostin Sambian medialle. Myöskään kaupungilla ei ollut syytä epäillä petosta.

Tämän perusteella kaupunginjohtajat esittävät maanantaiselle kaupunginhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että valtuusto pidättää Ilkkalan kaikista poliittisista luottamustoimista siksi ajaksi, kun asia on vireillä ja mahdollisesti oikeudessa. Valtuuston puheenjohtajalle ehdotetaan, että hän pidättää Ilkkalan luottamustoimista väliaikaisesti jo ennen valtuuston päätöstä.

Kyseessä voi olla virkarikos

Rikoslain 40 luvun 5 pykälän mukaan viranomainen syyllistyy virkasalaisuuden rikkomiseen, jos hän paljastaa julkisuuslaissa salaiseksi määrätyn tiedon. Rikoksesta tuomiona on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Lievemmässä tuottamuksellisessa muodossa maksimirangaistus on kuuden kuukauden vankeus. Lakia sovelletaan myös luottamushenkilöihin, esimerkiksi kaupunginhallituksen jäseneen, joka Ilkkala on.

Erottaminen luottamustoimista perustuu kuntalakiin 

Kuntalain viidennen luvun 40 pykälän mukaan luottamushenkilö voidaan pidättää toimistaan, jos hänen voidaan todennäköisin syin epäillä syyllistyneen virkarikokseen. Hämeenlinnan kaupunginjohtajat vetoavat juuri tähän pykälään esittäessään kaupunginhallituksen kautta valtuustolle, että Ilkkala pidätettäisiin kaikista virkatoimistaan.

Kaupunginjohtajat esittävät lisäksi, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pidättäisi Ilkkalan luottamustoimista välittömästi. Kuntalaki antaa tähän mahdollisuuden.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on Iisakki Kiemunki, joka on julkisuudessa noussut esiin jyrkkänä Kari Ilkkalan toimien arvostelijana ja kiistakumppanina. Kiemunki on Hämeen Sanomissa kertonut tänään, että ei aio erottaa Ilkkalaa, koska hänet on mediassa leimattu osalliseksi Ilkkalan tietovuototapauksessa.

Sosialidemokraatteja edustava Kiemunki on itse ollut syytettynä toiseen perussuomalaisen kaupunginhallituksen jäseneen Lulu Ranteeseen kohdistuneessa yksityiselämää koskevan tiedon levittämis- ja kunnianloukkausjutussa. Hämeenlinnan käräjäoikeus antaa tässä asiassa päätöksensä maaliskuun lopulla.

Lue seuraavaksi