1. yle.fi
  2. Uutiset

Puuliitto: Ei Metsähallituksen yhtiölle

Puuliitto vastustaa Metsähallituksen metsätalouspuolen muuttamista osakeyhtiöksi. Puuliiton hallitus pitää käsittämättömänä sitä, että metsähallituslain uudistus on edennyt eduskunnan päätettäväksi ilman päteviä arvioita sen taloudellisista vaikutuksista tai sen seurauksista Metsähallituksen kyvylle toteuttaa tehtävänsä.

Metsähallitus

– Merkittävää ja laajavaikutteista päätöstä ollaan nyt tekemässä tyhjän päällä, mikä osin johtuu siitä, että lakivalmistelulle ei ole annettu riittävästi aikaa ja osin siitä, että päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ei ole syystä tai toisesta tuotettu, Puuliiton hallitus toteaa tiedotteessaan.

Puuliiton mielestä Metsähallituksen metsätalouden liiketoiminnon yhtiöittämiselle ei ole tähän mennessä esitetty minkäänlaisia kestäviä perusteluja. Yhtiöittämistä ei pakota esimerkiksi EU. Myös yhtiömuodon hyödyt ja tehokkuuudet ovat jääneet epäselviksi.

Puuliiton mukaan Metsähallituksen toiminta pitää rakentaa erityisliikelaitospohjalle niin, että metsätalouden liiketoimintoa ei yhtiöitetä.

– Se on edelleen mahdollista ja järkevää Metsähallituksen sisäisen yhtenäisyyden, luonnonvarasuunnitteluun nojaavan sidosryhmätoiminnan ja yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen takia, joihin yhtiöittäminen tulisi väistämättä lyömään särön.

Puuliitto näkee yhtiöittämisessä uhkakuvia, kuten muun muassa toimintojen ulkoistaminen esimerkiksi hakkuuoikeuksien myymisenä ulkopuolisille yrityksille.

– Samalla yhtiöittäminen raottaa ovea Metsähallituksen yhtiöitetyn osan osittaiseen tai jopa kokonaan ulkopuolelle myymiseen tulevaisuudessa. Mitään näistä riskitekijöistä ei pidä päästää tapahtumaan. Parhaiten se estetään säätämällä laki, joka sataprosenttisella varmuudella pitää Metsähallituksen valtion omistuksessa ja suorassa ohjauksessa.

Mietintö metsähallituslain uudistamisesta valmistuu ensi viikolla.

Lue seuraavaksi