Riitta Liuksa vetäytyy Turun psykiatrian asioiden esittelyvastuusta

Toistaiseksi mielenterveys- ja päihdepalveluyksikköön liittyvät asiat esittelee palvelualuejohtaja Katariina Korkeila. Järjestely johtuu vanhuspsykiatrian G1-osaston toiminnasta ja vastuista käynnissä olevasta sisäisestä tarkastuksesta.

sisäinen tarkastus
Kupittaan sairaala
Nora Engström / Yle

Turku vaihtaa esittelevää virkamiestä mielenterveys- ja päihdepalveluyksikköä koskevissa asioissa. Toimialajohtaja Riitta Liuksa on ilmoittanut luopuvansa esittelyvastuusta käynnissä olevan sisäisen tarkastuksen ajaksi.

Jatkossa asiat esittelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelualuejohtaja Katariina Korkeila. Järjestely on voimassa enintään kuluvan vuoden loppuun asti.

Taustalla on Kupittaan sairaalan vanhuspsykiatrian osasto G1:n toiminnassa paljastuneet laiminlyönnit ja väärinkäytökset. Kaupungin sisäisen tarkastuksen ohella asiaa selvittävät poliisi, Valvira ja Fimea.