Naisen työeläke on kaksi kolmasosaa miehen eläkkeestä – Yksinasujilla silti lähes sama tulotaso

Eläkkeellä olevien naisten vuositulot ovat edelleen ainakin 2 000 ja enimmillään jopa 6 500 euroa miesten tuloja matalammat. Näin kertoo Eläketurvakeskus. Kansaneläke, takuueläke ja leskeneläke tasoittavat tuloja radikaalisti.

talous
Eläkeläisiä ostoksilla.
Yle

Eläkeläisnaisten ja eläkeläismiesten tuloerot ovat kaventuneet kahdessa vuosikymmenessä. Silti naisten vuositulot ovat edelleen ainakin parituhatta ja korkeimmillaan jopa 6 500 euroa miesten tuloja matalammat. Näin kertoo Eläketurvakeskus.

Eläketurvakeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja eri eläketulojen, brutto- ja nettotulojen sekä perheen kokonaistulojen kannalta.

Kun tarkastelussa ovat pelkät työeläkkeet, sukupuolten tuloerot ovat suurimmat. Vuonna 2013 naisen keskimääräinen työeläke oli kaksi kolmasosaa miehen työeläkkeestä. Tämä johtuu yksinkertaisesti pienemmistä palkoista ja lyhyemmistä työurista.

Eläke-eroja kaventavat kuitenkin kansaneläke ja takuueläke sekä leskeneläke. Yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden kohdalla tämä näkyy erityisen hyvin: naisten kokonaiseläke on yli 90 prosenttia yksin asuvien miesten kokonaiseläkkeestä.

Vain harva mies saa leskeneläkettä, koska oma eläke pienentää sitä.

Vaikka ikääntyneet naiset ovat erityisessä köyhyysvaarassa yksin asumisen ja pienen työeläkkeen takia, eläkeläismiesten suhteellinen pienituloisuus on kasvanut nopeammin kuin naisten.