Pohjoisessa etsitään väylää energiaomavaraisuuteen – kokeilualueita Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan

Pohjois-Skandinavian alueelle kehitetään uudenlaisia energiaratkaisuja. Iin Micropolis vetää Arktinen energia -hanketta, jonka tavoitteena on auttaa Kalottialueen kuntia löytämään uudenlaisia ja pohjoisiin oloihin soveltuvia uusiutuvan energian ratkaisuja.

Kotimaa
Jopa tuhat tuulivoimalaa on parhaillaan hankkeilla Pohjois-Pohjanmaalla.
Yle

Iissä sijaitseva energia- ja ympäristöalan kehittäjä Micropolis vetää 1,3 miljoonan euron Arctic Energy -hanketta.

Runsaan kahden vuoden aikana Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan kunnille kehitetään työkalu, jolla kunnat voivat räätälöidä itselleen sopivia uusiutuvan energian malleja ja jopa reitin energiaomavaraisuuteen.

– Kunnissa on useinkin halua, mutta tietoa ja uskallusta saattaa puuttua. Nyt toivottavasti saamme tehtyä sen puuttuvan linkin ja käytännön työkalun kohti kuntien energiaomavaraisuutta, toivoo Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.

Yrityksille etsitään uusia työmahdollisuuksia  

Iin Micropoliksen lisäksi Suomesta mukana ovat Lapin Liitto sekä Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö. Osaamista saadaan myös Pohjois-Ruotsin ja -Norjan korkeakouluista.

Rahoituksesta suurin osa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimuslaitosten ja kehitysyhtiöiden lisäksi mukaan halutaan paikallisia yrityksiä, kertoo Arctic Energy -hankkeen projektipäällikkö Jouni Tanskanen.

- Tavoitteena on perustaa yritysten yhteistyöverkosto, joka pystyisi tulevaisuudessa tarjoamaan uusiutuvan energian ratkaisuja koko Skandinavian alueella.

Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan perustetaan kokeilualueita, joiden avulla kehitetään kuntien, kaupunginosien tai kylien mahdollisuuksia siirtyä uusiutuvaan energiaan. Suomessa tällaisia kohteita tulevat olemaan ainakin Oulun Hiukkavaara ja Pohjois-Iin kylä.