Viranomainen salaa Talvivaara-yhtiön erityistarkastusraportin

Konkurssiasiamies kieltäytyi luovuttamasta konkurssiyhtiö Talvivaara Sotkamon erityistarkastusraporttia toimitukselle. Viranomainen perustelee päätöstään muun muassa liikesalaisuuksilla, joiden paljastuminen voisi aiheuttaa vahinkoa konkurssipesälle.

talous
Kuorma-auto lähdössä louhintapaikalta Talvivaaran kaivosalueella.
Kuorma-auto lähdössä louhintapaikalta Talvivaaran kaivosalueella maaliskuussa 2011.Yle

Yle pyysi kolmisen viikkoa sitten konkurssiasiamieheltä kopiota Talvivaara Sotkamon erityistarkastusraportista. Siihen viitataan muun muassa haastehakemuksessa, jonka konkurssipesän julkisselvittäjä on toimittanut Espoon käräjäoikeuteen.

Erityistarkastus on tavanomainen toimenpide isommissa konkurssipesissä. Sen tarkoitus on selvittää muun muassa, onko velallinen toiminut asiallisesti ja onko konkurssipesään mahdollista saada takaisin varoja.

Talvivaara Sotkamoa koskeva raportti on myös konkurssipesien hoitoa valvovan viranomaisen eli konkurssiasiamiehen hallussa. Yle perusteli tietopyyntöään sillä, että pesänselvitystä tehdään veronmaksajien kustannuksella, joten yleisölle on erityisen painava oikeus saada tietoa siihen liittyvistä asioista.

Lisäksi toimitus muistutti, että yhtiö on konkurssissa, joten liikesalaisuuksien salaamiseen ei pitäisi olla enää tarvetta. Talvivaara Sotkamon liiketoimintakin on jo myyty pois valtion Terrafamelle. Lisäksi tietopyynnössä pyydettiin luovuttamaan raportti ainakin osin, vaikka joitain kohtia siitä salattaisiinkin.

Konkurssiasiamies harkitsi tietopyyntöä lain sallimat kaksi viikkoa ja kieltäytyi lopulta luovuttamasta raporttia edes osittain. Viranomainen vetoaa muun muassa konkurssilakiin ja katsoo, että asiakirja sisältää velallisen taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevia, salassapidettäviä tietoja. Lisäksi viranomainen katsoo, että asiakirjan luovuttaminen voisi haitata konkurssipesän selvitystoimia. Konkurssiasiamies ei nähnyt merkitystä myöskään sillä, että Talvivaara-asioita hoidetaan nyt veronmaksajien kustannuksella.