Koululaisten niska-hartiakivut yleistyneet – joka toisella alakoululaisella vaivoja

Mitä enemmän koululainen viettää aikaa paikallaan, sitä todennäköisemmin hänellä on niska-hartiakipuja. Tuoreen Liikkuva koulu -tutkimuksen mukaan niska-hartiakipuja esiintyi viikoittain lähes joka viidennellä koululaisella. Jopa joka toisella 10- 12 –vuotiaalla koululaisella oli ollut kipuja edellisen kuukauden aikana. Jos koululainen liikkui reippaasti vähintään tunnin päivässä, liikkumattoman ajan yhteyttä niska-hartiakipuihin ei havaittu.

Kotimaa
Puujalat on monta sataa vuotta vanha kulkutapa.
Puujalat on monta sataa vuotta vanha kulkutapa.Riika Raitio / Yle

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna koululaisten niska-hartiakivut näyttävät yleistyneen. Aiemmin niska-hartiakipuja oli tytöillä selvästi enemmän kuin pojilla. Uudessa tutkimuksessa eroa ei havaittu.

Mittausten perusteella oppilaat liikkuivat reippaasti keskimäärin liki tunnin päivässä ja olivat paikallaan yli 65 prosenttia valveillaoloajastaan. Koululaisten fyysisen aktiivisuuden suositus eli vähintään tunti päivässä reipasta liikuntaa täyttyi tutkimuksen mukaan noin puolella oppilaista.

341 koululaista tutkittiin

Tutkimuksessa oli mukana 193 tyttöä ja 148 poikaa neljänneltä, viidenneltä ja kuudennelta luokalta. Niska-hartiakipuja kysyttiin kyselylomakkeella ja oppilaiden fyysinen aktiivisuus mitattiin liikemittarilla, jota oppilas käytti lantiolla viikon ajan.

Kotona kannattaa kiinnittää huomiota istumisen vähentämiseen ja yhdessä liikkumiseen.

Kirsti Siekkinen

Tulosten perusteella lapset kaipaavat lisää reipasta liikettä ja vähemmän paikallaan oloa - myös niska-hartiaseudun hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Tämä voi tarkoittaa koulussa pitkäkestoisten istumisjaksojen tauotusta ja välituntiliikuntaan aktivointia. Kotona kannattaa kiinnittää huomiota istumisen vähentämiseen ja yhdessä liikkumiseen, kannustaa tutkimuskoordinaattori Kirsti Siekkinen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Niska-hartiakivut seuraavat usein lapsuudesta aikuisuuteen ja vaikuttavat moniin asioihin.

– Niska-hartiakivuilla näyttäisi olevan yhteys muun muassa koettuun stressiin, masennukseen, alakuloisuuteen ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Tiedetään myös, että runsas tietokoneen ja älylaitteiden käyttö lisää niska-hartiakipuja, kertoo Siekkinen.

Luonetjärven koululaisilla on nyt uusi välituntiharrastus: maastopyöräily.
Luonetjärven koululaisilla Jyväskylässä on mahdollisuus maastopyöräilyyn välitunnilla.JYPS