Väyrysen Kansalaispuolue yhdistysrekisteriin

Paavo Väyrysen perustama Kansalaispuolue on merkitty yhdistysrekisteriin. Seuraava vaihe sen toiminnassa on liittyminen puoluerekisteriin. Sitä varten sen sääntöihin on tehty muutoksia oikeusministeriön lausunnon pohjalta.

politiikka
Paavo Väyrynen
Paavo VäyrynenYle

Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen perustama kansalaispuolue on merkitty yhdistysrekisteriin. Seuraavaksi se hakeutuu puoluerekisteriin, mihin tarvitaan vähintään 5000 kannattajakorttia.

Kansalaispuolue on myös tarkistanut sääntöjään pyytämänsä oikeusministeriön lausunnon pohjalta. Aiemmasta poiketen puoluehallitukseen voivat kuulua parlamentaarikkojen lisäksi myös entiset Euroopan parlamentin ja eduskunnan jäsenet.

Lisäksi puolueen jäseniksi voivat päästä muutkin kuin vain parlamentaarikot. Jäsenyyskriteereistä päätetään myöhemmin. Jäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu.

Kaikilla Suomen kansalaisilla on mahdollisuus tulla puolueen kannatusjäseneksi liittymällä sen tukiryhmään. Kannatusjäsenetkin voivat osallistua puolueen toimintaan. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Vaalilain edellyttämä eduskuntavaalien jäsenäänestys toteutetaan kutsumalla kunkin vaalipiirin alueella asuvat jäsenet yleiseen kokoukseen, jossa päätetään äänestyksen toimittamisesta.

Oikeusministeriö ei ole vielä ottanut kantaa siihen, ovatko sen lausunnon pohjalta korjatut säännöt hyväksyttävissä puolueen hakeutuessa puoluerekisteriin.