1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hakkuut

Metsäyhtiö Tornator haluaa aloittaa laajat hakkuut Saimaan saarissa

Lappeenrannan kaupunki on laittamassa tiukkoja ehtoja hakkuille. Hakkuutähteet eivät saa kulkeutua vesistöön ja alueilla tulee ottaa huomioon maisema-arvot.

Lumista saaristoa, LPR. Kuva: Seppo Savolainen

Metsäyhtiö Tornator on aloittamassa laajoja hakkuita Lappeenrannassa. Tornator hakee maisematyölupaa puiden kaatamiseen yhteensä 51,9 hehtaarin alueelle.

Suurin osa eli runsaat 42,8 hehtaaria haetusta hakkuualueesta sijaitsee Saimaalla Muukonsaaressa ja Sotsaaressa. Vajaan kymmenen hehtaarin hakkuita on suunniteltu myös Saimaalle Vehkasalon saareen.

Tornator tekisi ensihakkuita, harvennushakkuita sekä uudistus- ja siemenpuuhakkuita. Harvennushakkuissa on tarkoitus poistaa 40 prosenttia puustosta.

Hakkuulupien myöntämisen ehtona on muun muassa se, että hakkuutähteiden kulkeutuminen vesistöön tulee estää. Myös metsälehmuslehtoalueet tulee rajata ulos hakkuista myös suojelualueiden ulkopuolella. Lisäksi maisema-arvojen suojelemiseksi hakkuu ja vesirajan väliin tulisi jättää 10 metrin kasvipeitteinen suojavyöhyke. 

Lappeenrannan tekninen lautakunta käsittelee hakkuulupien myöntämistä keskiviikkona.