Valinnanvapaus lisääntyy – vertaile Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltoa nyt

Hallitus päätti marraskuussa, että mahdollisuus valita sosiaali- ja terveydenhuollossa lisääntyy. Yle vertaili Suomen terveydenhuollon valinnanvapauden nykytilaa Ruotsissa jo käytössä olevaan valinnanvapauteen.

Kotimaa
Valinnanvapaus Suomessa ja Ruotsissa
Stina Tuominen / Yle

Terveyspalvelujen käyttäjä voi tulevaisuudessa hakea palveluita joko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajalta. Perustasolla valinnanvapaus olisi pääsääntö, mutta erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa se toteutuisi vain osin. Näin hallitus päätti marraskuussa. Käytännön toteuttamiseen on vielä matkaa.

Vertailimme Suomen nykytilaa Ruotsissa käytössä olevaan malliin. Ruotsissa mallit vaihtelevat alueittain. Palveluseteliä ei vertailussa ole huomioitu. Sitä ei kaikkialla käytetä, vaan kunnat päättävät palvelusetelin käytöstä itse. Palvelusetelin käyttö on lisännyt valinnanvapautta.

1. PERUSTERVEYDENHUOLTO

Valinnanvapaus
Stina Tuominen / Yle

Suomessa:Potilas voi valita minkä tahansa julkisen terveyskeskuksen.

Hinnat vaihtelevat kunnasta riippuen.
Esimerkiksi lääkärikäynti 0–62,7 €/vuosi.

*Ruotsissa:
*
Potilas voi valita minkä tahansa yksityisen tai julkisen terveysaseman, joka on hyväksytty palveluntuottajaksi.

Potilaalle yksityisen ja julkisen hinta on sama. Maakunnat päättävät asiakasmaksun suuruudesta. Maakunnan maksama korvaus yksityiselle ja julkiselle tuottajille on sama. Tuottajan on täytettävä etukäteen määritellyt hyväksymis- ja laatukriteerit.

2. YKSITYISET YRITYKSET

hammas- ja silmälääkäri -piirros
Stina Tuominen / Yle

Suomessa:Potilas voi valita minkä tahansa terveyspalveluyrityksen palvelun. Saa Kela-korvauksen.

Vaihtelee kunnittain:
yleislääkäri 20 min: 51–64 €, Kela-korvaus 9 € ** silmälääkäri 30 min: **6790 €, Kela-korvaus 16,50 €
gynekologi 20 min: 81109 €, Kela-korvaus 13,50 €

*Ruotsissa:
*
Kela-korvauksia ei ole.

3. ERIKOISSAIRAANHOITO

erikoissairaanhoito -piirros
Stina Tuominen / Yle

Suomessa:Potilas voi valita minkä tahansa julkisen sairaalan. Sovittu lähettävän lääkärin kanssa jokaisen lähetteen osalta erikseen.

Hinnat vaihtelevat kunnittain:
Sairaalan poliklinikkamaksu enintään 41,70 €
Sairaalan hoitopäivämaksu enintään 49,50 €

*Ruotsissa:
*
Joitakin osia erikoissairaanhoidosta on valinnanvapauden piirissä, esim. kaihikirurgiaa, joitain ortopedisia leikkauksia sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitoa.