Kaurialan uusi päiväkoti etenee Hämeenlinnassa – Ortelan, Miemalan ja Myllymäen koulujen tulevaisuus mietinnässä

Hämeenlinnassa kantakaupungin koulu- ja päiväkotiverkkoon on suunnitteilla mittavia muutoksia. Esimerkiksi Kaurialaan suunnitellaan uutta päiväkotia. Kouluista puolestaan Ortelan, Miemalan ja Myllymäen koulut tarvitsevat nykyistä parempia tiloja.

päivähoito
Ortelan puinen alakoulu.
Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt, että Kaurialaan rakennettavan uuden päiväkodin valmistelua jatketaan. Päiväkoti korvaisi Birger Jaarlin kadun, Kaivokadun, Kaurialan, Ojoisten ja Torikadun yksiköt.

Päiväkoti olisi kooltaan Kutalan ja Liivuoren luokkaa, eli päiväkodista löytyisivät paikat noin 200 lapselle. Tilaajapäällikkö Antti Karrimaa muistuttaa, että iso päiväkoti ei tarkoita sitä, että lapsiryhmät olisivat suuria tai aikuisten ja lasten välinen suhde olisi kohtuuton.

– Kysymys on vain siitä, että me saadaan kokonaisuus toimimaan pieninä yksikköinä. Liivuori on rakennuksena otettu huomioon jo sillä tavalla, että se toimii niin sanotusti kyläajattelun periaatteella. Yhden kylän lapsiryhmän koko on kuin muutaman henkilön päiväkoti. Se, että yksikön yhteen laskettu asiakasmäärä on suuri, ei tarkoita, että toiminta olisi millään tavalla suurta tai massatoimintaa. Kyllä se on hyvin yksilöllistä.

Päiväkotien osalta pohditaan myös läntisen kantakaupungin päiväkotitarvetta.

Home- ja korjausvelkaa pienemmäksi

Alakoulujen osalta mietinnässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on Ortelan, Miemalan ja Myllymäen koulujen peruskorjaus. Toinen puolestaan siirtäisi Ortelan koulun Tuomelan kouluun, ja Miemalan ja Myllymäen koulut korvattaisiin uudisrakennuksella joko Visamäkeen tai Kankaantaakse.

Pyritään saamaan niskasta kiinni meidän home- ja korjausvelka-asiaa.

Antti Karrimaa

Lautakunta ottaa asiaan kantaa jo seuraavassa kokouksessaan. Lisäksi pohdittavaksi tulee se, miten Kirkonkulman lisääntyviä oppilaspaineita pystytään helpottamaan.

Suunnittelun taustalta löytyvät muun muassa taloudelliset tekijät. Antti Karrimaa sanoo, että tarkoituksena on löytää keinot saavuttaa tarvittava palvelutaso mahdollisimman pienillä investoinneilla ja löytää samalla säästöjä käyttökuluihin.

– Taustalla on meidän kiinteistötilanteemme. Pyritään saamaan niskasta kiinni meidän home- ja korjausvelka-asiaa, Karrimaa tiivistää.

Ennen lopullisia päätöksiä alakoulujen ja päiväkotien muutosten osalta tehdään lapsivaikutusten arviointi sekä selvitetään liikennejärjestely- ja kustannusvaikutukset.

Tämän hetken arvion mukaan uudisrakentaminen toisi vuodessa käyttötalouteen noin 850 000 euron säästöt peruskorjaukseen verrattuna. Investointimenoissa säästö olisi noin 3,6 miljoonaa euroa.