Kantelut sosiaalihuollosta kasvussa Etelä-Suomessa

Kanteluiden ja valvonta-asioiden määrä kasvoi viime vuonna 12 prosentilla. Aluehallintoviraston ylitarkastajan mukaan henkilöstön vähäinen määrä näkyy varsinkin vanhustenhuollossa.

Kotimaa
Nainen lykkää vanhusta pyörätuolissa osaston käytävällä.
Jarkko Heikkinen / Yle

Sosiaalihuoltoon liittyvien kanteluiden ja valvonta-asioiden määrä kasvoi viime vuonna 12 prosentilla Etelä-Suomen alueella. 455:sta tapauksesta noin joka kolmas asia johti toimenpiteisiin. Niistä huomion kiinnittämisiä oli 111 ja huomautuksia 30.

Hieman yli puolet huomautuksista koski lastensuojelua, mutta parannettavaa oli myös toimeentulotuen maksamisessa ja vanhustenhuollossa. Epäkohtia oli eniten menettelytavoissa ja käsittelyajoissa sekä palvelujen laadussa.

Ylitarkastaja Marja-Leena Stenroosin mukaan henkilöstön vähäinen määrä näkyy varsinkin vanhustenhuollossa. Hänen mukaansa myös työntekijöiden koulutuksen puutteet voivat olla riski esimerkiksi lääkehuollon kannalta.