Yli kaksi tuntia netissä päivittäin lisää lasten käytöshäiriöitä

Runsas internetin käyttö lisää lasten impulsiivisuutta ja häiritsevää käyttäytymistä. Meneillään olevassa tutkimuksessa havaittiin myös, että alakouluikäiset viettävät suosituksia enemmän aikaa netissä.

Kotimaa
Aleksia Kulluvaara ja Elli Lehtimäki selaavat tabletilla.
Sarita Blomqvist / Yle

Yli kaksi tuntia internetissä päivittäin lisää alakouluikäisten lasten käytöshäiriöitä. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa meneillään olevassa tutkimuksessa, jossa kuvataan alakouluikäisen lapsen netin käytön yhteyttä sosiaalisiin taitoihin.

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin viiden alakoulun 4.-6.-luokkalaislta Kanta-Hämeessä. Kaikkiaan reilusta 300 oppilaasta kyselyyn vastasi 92 prosenttia. Lapset arvioivat yhteistyötaitojaan, empatiakykyään, häiritsevyyttään ja impulsiivisuuttaan monitahoarviointilomakkeen avulla.

Tutkimuksen mukaan päivittäin nettiä käyttävät oppilaat olivat tilastollisesti merkittävästi impulsiivisempia kuin ne, jotka käyttivät nettiä harvemmin kuin joka viikko. Alle kaksi tuntia arkisin ja viikonloppuisin nettissä aikaa viettävät oppilaat olivat yhteistyötaitoisempia kuin useamman tunnin päivässä nettiä käyttävät.

Runsaan netissä roikkumisen havaittiin myös vähentävän lasten empatiakykyä ja lisäävän häiritsevyyttä.

– Yhteistyötaidot ja empatiakykyisyys tulevat esille niillä alakouluikäisillä, jotka viettävät internetissä päivittäin alle kaksi tuntia, kertoo väitöskirjatutkija Anne Riihilahti.

– Vastaavasti liiallinen, suositukset ylittävä internetissä oloaika lisää antisosiaalista käyttäytymistä.

Netissä tutustutaan uusiin ihmisiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan päivittäinen ruutuaika viihdemedian ääressä saisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Anne Riihilahden mukaan tämä ylittyi kaikilla muilla paitsi 4.-luokkalaisilla.

Oli hämmästyttävää huomata, kuinka monet pelasivat netissä ulkomaisen pelikaverin kanssa.

Anne Riihilahti

– Netin käyttö on lisääntynyt ja lapset viettävät yllättävän paljon aikaa sen parissa, Riihilahti sanoo.

– Selkeästi tärkein syy netin käyttöön on pelaaminen. Erityisesti pojat pelaavat paljon, tytöille vielä pelaamistakin tärkeämpää on sosiaalinen media.

Alakoululaisten netinkäytössä korostui uusiin ihmisiin tutustuminen. Uusia kaverita löytyy esimerkiksi pelien parista.

– Oli hämmästyttävää huomata, kuinka monet pelasivat netissä ulkomaisen pelikaverin kanssa, Anne Riihilahti kertoo.

– Jopa neljäsosa pojista kertoi pelaavansa ulkomaalaisen kanssa.

Netinkäytön yhteyttä lapsen sosiaaliseen kyvykkyyteen ilmaista empatiaa ja toimia erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa on tutkittu vähän. Nyt meneillään oleva tutkimus on saamassa vielä jatkoa.