Evan kysely: Uudistusten jumittuminen turhauttaa suomalaisia

Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan kyselyn mukaan lähes kolmannes suomalaisista ei näe tarvetta eduista tinkimiseen, jotta talous saataisiin nousuun.

politiikka
Hammasratas
Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaksi kolmasosaa suomalaisista ajattelee, että Suomesta on tullut maa, jossa välttämättömien uudistusten toteuttaminen on liki mahdotonta, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Lähes 80 prosenttia näkee työehdoista neuvottelun liian riitaisana.

Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista pitää vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamista tärkeänä työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta.Tutkimukseen vastanneista joka toinen on sitä mieltä, että kaikkien on nyt tingittävä eduistaan, jotta Suomen kilpailukyky turvataan. Lähes kolmannes, 29 prosenttia, ei näe tarvetta myönnytyksiin.

Vastaajista yli 60 prosenttia uskoo, että työehtojen joustamattomuus estää Suomen taloustilanteen paranemista. Vastaajista 44 prosenttia haluaisi sopia esimerkiksi palkankorotuksista paikallisesti työpaikoilla, runsas neljännes liitoissa ja viidennes valtakunnan tasolla.

– Näkyvissä on turhautumista päätöksenteon riitaisuuteen ja hitauteen, kuvailee Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tiedot kerättiin tammikuussa. Sen jälkeen kilpailukykysopimus (siirryt toiseen palveluun) on ollut otsikoissa useaan otteeseen, mutta edelleen se on auki.

Ulkomailla asuneiden määrä kasvaa hitaasti

Eva kysyi talous- ja työmarkkina-asioiden lisäksi muun muassa maahanmuuttoasenteista ja näkemyksiä Euroopan unionista. Tutkimuksen mukaan pakolaiskriisi on tiukentanut maahanmuuttoasenteita. Yli 70 prosenttia vastaajista toivoo EU:lta ja Suomelta nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Liki kolmannes vastaajista ajattelee, ettei Suomella ole todellisia sotilaallisia uhkakuvia. Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa kannattaa kyselyn mukaan 27 prosenttia suomalaisista.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisista 27 prosenttia on itse työskennellyt tai opiskellut ulkomailla. Ulkomailla työskennelleiden tai opiskelleiden määrä on noussut vuodesta 1988 vain 7 prosenttiyksikköä. Tuoreiden tietojen mukaan lähes kaikki suomalaiset ovat käyneet ulkomailla. 86 prosenttia vastaajista kertoi käyneensä useammassa kuin kolmessa maassa. Vuonna 1988 useammassa kuin kolme maassa oli matkustanut hieman yli puolet suomalaisista.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 ihmistä. Aineisto kerättiin markkinatutkimusyritys Taloustutkimuksen internetpaneelilla. Raportin prosenttilukujen virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Eva on tutkinut suomalaisten asenteita vuodesta 1984 lähtien.