1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sipulinviljelijä vaati yli 1,3 miljoonaa kunnalta pilalle menneestä sadosta – käräjäoikeuden mielestä 50 000 euroa on oikea summa

Riidan molemmat osapuolet aikovat valittaa päätöksestä hovioikeuteen. Korvausvaatimus perustui kunnan omistamassa jätevedenpumppamossa tapahtuneeseen vuotoon, joka saastutti viljelijän kasteluveden.

Kuva: YLE Savo

Siilinjärveläinen sipulinviljelijä on suurelta osin hävinnyt Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vahingonkorvausoikeudenkäyntinsä Siilinjärven kuntaa vastaan.

Viljelijä vaati yli 1,3 miljoonan euron korvauksia pilalle menneestä sipuli-, tilli- ja kurkkusadosta. Korvausvaatimus perustui kunnan omistamassa Pyylammen jätevedenpumppaamossa heinäkuussa 2010 tapahtuneeseen vuotoon, joka saastutti viljelijän kasteluvetenä käyttämää Kevättömän järveä.

Käräjäoikeus toteaa tuomiolausumassaan, että aiheutuneet satovahingot suurelta osin ovat johtuneet siitä, että kastelua ei ole jatkettu, kun vesi on ollut uudelleen käyttökelpoista.

Käräjäoikeuden mielestä oikeita lukuja ei esitetty korvausvaatimuksen pohjaksi

Kaiken kaikkiaan käräjäoikeus toteaa yhteenvetona, että kannevaatimus on ylimitoitettu eikä kantaja ole esittänyt sellaisia lukuja, joiden avulla vahingonkorvausten määrä voitaisiin laskemalla todentaa esimerkiksi käyttökatetta apuna käyttäen.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan viljelijälle maksettava korvaus on 50 000 euroa.

Käräjäoikeus katsoo edelleen, että viljelijän esittämät ylimitoitetut vaatimukset ovat aiheuttaneet vastapuolelle huomattavasti oikeudenkäyntikuluja ja olleet omiaan pitkittämään oikeudenkäyntiä ja aiheuttamaan vastaajalle lisätyötä. Käräjäoikeus katsoo, että asiassa ei ole perusteluja velvoittaa vastaajaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja osaksikaan.

Viljelijä määrättiin korvaamaan Siilinjärven kunnan oikeudenkäyntikuluja korkoineen 69 000 euroa. Oikeus hyväksyi tuntiveloituksen määräksi vastaajan osalta 230 euroa tunnissa.

Riidan molemmat osapuolet aikovat valittaa päätöksestä hovioikeuteen.