Maatiloille odotetaan uusien yrittäjien ryntäystä – "Tässä kohdin se on hyvä ottaa mietintään"

Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tukemien maatilojen sukupolvenvaihdosten määrä romahti viime vuonna edellisvuodesta. Ely-keskuksesta arvioidaan, että tahti kiihtyy jälleen ensi vuonna, sillä luopumistukijärjestelmä päättyy vuoden 2018 lopussa.

Kotimaa
Nautakarja
Mika Kanerva / Yle

Nykyinen maanviljelijöille suunnattu luopumistukijärjestelmä on voimassa vuoden 2018 loppuun, eikä näköpiirissä ole, että sille olisi tulossa jatkoa. Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta ennakoidaan, että luopumistukijärjestelmän loppuminen kiihdyttää sukupolvenvaihdosten tahtia jo ensi vuonna suurehkon notkahduksen jälkeen.

Talousasiantuntija Alpo Jaakkola ProAgria Etelä-Suomesta herättelee viljelijöitä.

– Tässä kohdin se on hyvä ottaa mietintään sellaisilla tiloilla, joilla se on mahdollista. Vuonna 1960 syntyneet viljelijät ovat nuorin ikäluokka, jolla on mahdollisuus luopua tilanpidosta luopumistukijärjestelmän puitteissa.

Jaakkola muistuttaa, että vuonna 1960 syntyneet eivät vielä tuolloin pääse eläkkeelle, mutta heillä on kuitenkin mahdollisuus hakea luopumistukea ennen vuoden 2018 loppua ja jäädä eläkkeelle ikärajan eli 59 tai 60 vuoden täyttyessä riippuen siitä, jatkaako tilaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen lähisukulainen vai muu henkilö.

Viime vuosi oli hiljainen sukupolvenvaihdoksissa

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tukemien sukupolvenvaihdosten määrä romahti viime vuonna edellisistä vuosista. Vuonna 2013 Kaakkois-Suomen ely-keskus tuki 40:tä ja vuonna 2014 70:tä maatilojen sukupolvenvaihdosta. Viime vuonna määrä oli enää viisi.

Syy huomattavaan eroon löytyy luopumistuen ikärajan noususta vuonna 2014 sekä viime vuodelle reippaasti tiukentuneista elinkelpoisuusvaatimuksista, kun tilalta saatava tuloraja nousi noin puolitoistakertaiseksi.

Ely-keskuksen mukaan olikin odotettavissa, että viime vuodelle sukupolvenvaihdosten määrä vähenee, koska edellisenä vuonna niitä tehtiin huomattavan paljon.

Tänä vuonna päätöksiä on tehty kolme ja kaksi on käsittelyssä. Etelä-Karjalasta ei hakemuksia ole tänä vuonna tullut.