Julkisesta ja yksityisestä hoidosta tulossa saman hintaista, maksut noussevat

Hallitus ottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen seuraavan askelen tiistaina, jolloin valinnanvapautta selvitellyt työryhmä julkistaa raporttinsa.

Kotimaa
Sairaanhoitaja tarkastelee potilaan tiputuspulloa.
Kalevi Rytkölä / Yle

Mittavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen kiistellyin kohta hahmottuu ensi tiistaina, kun arviointiryhmä kertoo vaihtoehtonsa siitä, miten asiakkaan vapaus valita sosiaali- ja terveyspalvelujensa tuottaja tulisi uudistuksessa järjestää.

Arviointiryhmää johtaa Tuhkolman Karoliinisen Instituutin professori Mats Brommels, jonka mukaan valinnanvapauden yleinen periaate on se, että palvelujen tuottajat saavat saman korvauksen ja asiakkaat maksavat saman maksun oli sitten kyse julkisesta, yksityisestä tai kolmannen sektorin järjestämästä hoidosta.

– Jos hallituksen linjausta noudattaa, niin palvelujen tuottajille maksettavien korvausten ja potilasmaksujen pitää olla samat riippumatta tuottajasta, Brommels sanoo.

Sote-uudistuksen pitäisi hillitä sosiaali- ja terveysmenoja kolmen miljardin euron verran. Osa säästöstä saadaan palvelujen tehokkuuden parantamisesta, osa uuden tietämyksen ja tietojärjestelmien kautta.

Merkittävä osa säästöistä pitäisi kertyä kansalaisten oman vastuun lisäämisestä.

"Vaikeaa nähdä, etteivätkö myös asiakasmaksut nousisi"

Kaikista aikeista huolimatta sote-menojen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa edelleen. Tämä ei voi Brommelsin mukaan johtaa veroasteen kiristymiseen.

– Tämä on kasvava toimiala ja ihmisten vaatimustaso myös kasvaa. Julkinen rahoitus perustuu voittopuolisesti verotukseen, mutta veroasteellakin on katto, Brommels järkeilee.

Kansalaisten onkin otettava nykyistä enemmän vastuuta terveydestään, sekä oman että lähipiirin sairastelusta. Tämä tarkoittaa omaishoidon ja potilaiden itsehoidon lisäämistä.

– Kroonisesti sairaiden omahoito on nykypäivää, diabeetikko hoitaa itse sokeritasonsa monitorointia ja pystyy säätelemään insuliiniannostelua. Tällä tavalla hän osallistuu enemmän palvelujen tuottamiseen, Brommels kuvaa.

Professori Brommels sanoo kantanaan, että myös kansalaisten maksamat asiakasmaksut nousevat.

– Minun on vaikea nähdä sellaista tilannetta, etteikö myös kotitalouksien rahoitusosuus kasva.

Kuukauden päästä arvioijat antavat vielä hallitukselle suosituksensa miten valinnanvapautta tulee sote-uudistuksessa toteuttaa.