Aina Groupilla tappiollinen vuosi

Toimintaansa tuntuvasti supistaneen hämeenlinnalaisen Aina Groupin tulos jäi 2,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi viime vuonna. Myös edellisenä vuonna tulos olisi ollut tappiollinen, mutta liiketoimintojen myyminen nosti tuolloin tuloksen selvästi voitolliseksi.

talous
Hämeen Sanomat, tabloidkoon lehtiosat
Hämeen Sanomat siirtyi tabloid-kokoon 2015Miki Wallenius / Yle

Aina Group konsernin liikevaihto tippui 44,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 55 miljoonasta. Liikevaihdon laskun johtui konsernin tiedotteen mukaan liiketoiminnan myynnin seurauksista sekä kiristyneestä hintakilpailusta.

Aina Groupin medialiiketoiminnan liikevaihto laski hieman. Medialiiketoiminnan vuoden 2015 liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa. Konserni kertoo tiedotteessaan medialiiketoiminnan tuloksen olevan edellisvuoden tasolla, mutta ei kerro paljonko tulos oli. Yhtiö julkaisee muun muassa lehtiä, kuten Hämeen Sanomat, Forssan Lehti ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset. Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden levikit olivat yleistä valtakunnallista levikinkehitystä myönteisemmät, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Medialiiketoiminta työllisti viime vuonna 225 henkilöä.

ICT liiketoiminta supistui selvästi

Aina Group on sekä mediajulkaisija että ICT-teknologian tarjoaja. Aina Groupin ICT-liiketoiminnan liikevaihto laski edellisvuodesta 10 miljoonaa euroa eli 29,4 prosenttia, ollen 23,1 miljoonaa euroa.

Konserni myi kuluttaja- ja verkkoliiketoimintansa Soneralle vuonna 2014. Tämän kaupan seuraukset näkyvät myös viime vuoden liikevaihdossa. Konsernin mukaan ICT-liiketoiminnan tulos oli tappiollinen, mutta kannattavuus parani loppuvuoden aikana.

ICT:n palveluksessa oli viime vuonna keskimäärin 90 työntekijää. Vuodesta 2014 ICT-henkilöstö väheni lähes kolmellakymmenellä.

Kannattavuus paranee 2016

Vuonna 2016 Aina Group odottaa perinteisen mediamarkkinoinnin laskun jatkuvan. Konserni odottaa samalla Hämeen Sanomien liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla ja kannattavuuden paranevan. Myös ICT:ssa kannattavuuden odotetaan paranevan olennaisesti vuodesta 2015, vaikka ICT:n liikevaihto samalla hieman laskee vuodesta 2015.

Hämeen Sanomien ja Forssan lehti toimivat digitaalisina maksumuurin takana. Yhtiön mukaan molempien lehtien digitaalisten versioiden lukijamäärät jatkoivat kasvuaan.

Yhtiö on tilikauden 2015 aikana ilmoittanut keskittyvänsä aiemman teleoperaattoristrategian sijaan yritysasiakkaiden kokonaisvaltaiseen ICT-palvelutarjontaan.

_Päivitetty 16.3.2016 kello 12.21: Tekstiin on tehty useita korjauksia ja myös otsikkoa on muokattu. Konsernin nimi kirjoitetaan Aina Group Oyj. Aiemmin kerrottiin, että Aina Group jakaa osinkoa 50 euroa osakkeeltaan viime vuodelta. Tämä on vasta hallituksen esitys yhtiökokoukselle. "Yhtiön medialiiketoiminta on vuonna 2015 selvinnyt hieman keskimääräistä suomalaista lehdistöä paremmin" lause on korvattu lauseella "Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden levikit olivat yleistä valtakunnallista kehitystä myönteisemmät, kerrotaan yhtiön tiedotteessa". _

_Media- ja lehtibisneksen lisäksi (ei poiketen) myös Aina Groupin ICT-liiketoiminta on jatkanut supistumistaan vuonna 2015. ICT:n liikevaihto laski vuodesta 2014 yli 29,4 prosenttia, ei 18 prosenttia, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.__Aina myi vuonna 2014 kuluttaja- ja verkkoliiketoimintansa, ei puhelinliiketoimintansa, Soneralle. _