1. yle.fi
  2. Uutiset

Helsinki ajaa alas lastenkodin – tiloihin turvapaikanhakijoita?

Helsingin mukaan näin voidaan tehdä, koska lastenkotipaikkoja tarvitaan kaupungissa yhä vähemmän. Yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille suunnitellaan Toivolan lastenkodilta vapautuviin tiloihin perheryhmäkotia.

Kotimaan uutiset
Pojat pelaamassa futista
Alaikäisiä turvapaikanhakijoita pelaamassa jalkapalloa Espoon Kaitaan koulussa.Yle

Helsinki aikoo ajaa alas Itä-Pakilassa sijaitsevan Toivolan lastenkodin ja sijoittaa tilalle turvapaikanhakijalapsia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on määrä päättää asiasta tiistaina.

Helsingin mukaan näin voidaan tehdä, koska lastenkotipaikkoja tarvitaan kaupungissa yhä vähemmän.

Kaupunki on siirtänyt viime vuosina lastensuojelutyön painopistettä asiakkaiden kotiin. Näin on pystytty vähentämään sijoitettujen lasten määrää ja tarvetta kalliiseen laitoshoitoon.

Perheryhmäkodille tarvetta

Toivolan lastenkodin alasajo on tarkoitus toteuttaa vaiheittain tämän vuoden aikana. Lastenkoti on 35-paikkainen ja siinä on kuusi osastoa.

Samalla Helsinki selvittää Ely-keskuksen kanssa voitaisiinko lastenkoti valjastaa alaikäisten turvapaikanhakijalasten perheryhmäkotitoimintaan.

Perheryhmäkodille on Helsingin mukaan tarvetta, koska turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi merkittävästi viime vuoden aikana.

Turvapaikkaa hakeneista yksin tulleita alaikäisiä oli noin 3 000.

Kaupungin mielestä yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kasvatus on hyvä järjestää oleskeluluvan saamisen jälkeen muun muassa perheryhmäkodissa.

Lue seuraavaksi