Leppä Saamelaisneuvostolle: "Kyse on metsähallituslaista, ei saamelaislaista"

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä kiistää Saamelaisneuvoston presidentin Áile Javon väittämät siitä, että Suomi ei haluaisi parantaa saamelaisten asemaa. Leppä muistuttaa, että nyt ollaan uudistamassa metsähallituslakia, ei saamelaislakia. Hänen mielestään valiokunta on tehnyt oikein linjatessaan, että maaoikeuskysymysten ratkaiseminen kuuluu ILO-sopimuksen yhteyteen.

Kotimaa
Jari Leppä
Juho Liukkonen / Yle

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä painottaa, että metsähallituslaki ei ole saamelaislaki.

Pohjoismaisen Saamelaisneuvoston presidentti Áile Javokritisoi perjantaina pohjoismaisissa saamen tv-uutisissauutta metsähallituslakiesitystä.

Javo on pettynyt siihen, että lakiehdotukseen ei Saamelaiskäräjien ja saamelaisalueen paliskuntien vetoomuksista huolimatta palautettu saamelaispykäliä, kuten saamelaiskulttuurin heikennyskieltoa.

Áile Javon mielestä saamelaispykälien pyyhkiminen uudesta metsähallituslakiesityksestä on vain yksi esimerkki siitä, että Suomi ei halua parantaa saamelaisten asemaa.

"Heikennyskielto on jo monessa muussa laissa"

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Jari Leppä kiistää Javon väittämät.

Leppä haluaa muistuttaa, että nyt on kyse metsähallituslaista, ei saamelaislaista – ja sen vuoksi valiokunta ei nähnyt saamelaiskulttuurin heikennyskieltoa tässä kohdin tarpeellisena.

– Me olemme säätämässä uutta metsähallituslakia. Siihenhän tulee neuvottelukuntien osalta hiukkasen parannusta saamelaisten vaikutusvaltaan ja olosuhteisiin.

– Monessa muussa laissa on jo nämä heikentämispykälät. Valiokunnan enemmistö katsoi, että sitä ei tässä välttämättä tarvita, koska kyse on metsähallituslaista eikä saamelaislaista, Leppä kommentoi.

"ILO-sopimusta ei tule yhdistää metsähallituslakiin tämän enempää"

Maa- ja metsätalousvaliokunta mainitsi metsähallituslakia koskevassa mietinnössään, että saamelaisten maa- ja vesioikeuskysymykset ratkaistaan alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169 -sopimuksen mahdollisen ratifioinnin yhteydessä.

Saamelaisneuvoston presidentin Áile Javon mielestä tämä on erikoinen perustelu, sillä ILO-sopimuksen yhteydessä Suomen valtio on kertonut ratkaisevansa saamelaisten maaoikeuskysymykset muun muassa nimenomaan metsähallituslaissa.

Valiokunnan puheenjohtajan Jari Lepän mielestä näitä asioita ei pidä sekoittaa. Hän näkee, että maaoikeuskysymykset kuuluvat nimenomaan ILO-sopimuksen mahdollisen rafitioinnin yhteyteen.

– Minun mielestäni on järkevää, että ILO-sopimus käsitellään erillisenä kokonaisuutena eikä yhdistetä tämän enempää metsähallituslakiin. ILO-sopimus on paljon laajempi kuin pelkkä metsähallituslaki. Mielestäni valiokunnan linja on ollut oikea, Leppä sanoo.

Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön ensimmäinen eduskuntakäsittely on keskiviikkona. Silloin päätetään lain sisällöstä. Eduskunta äänestää lakiesityksen hyväksymisestä loppuviikolla.