1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Keliber: Kannattavuusselvitys tukee litiumkaivoshanketta

Kaivosyhtiö Keliberin teettämän alustavan selvityksen mukaan litium-metallin louhinta on kannattavaa Keski-Pohjanmaalla. Lopullinen selvitys valmistunee reilun vuoden kuluttua. Kaivostoiminta on tarkoitus käynnistää vuodenvaihteessa 2018-19.

Litiumia sisältävät mineraalit pakattuina puukontteihin. Kuva: Petri Puskala/Yle

Analyysit sekä nykyisten oletusten ja tietojen pohjalta laaditut projektin taloudelliset laskelmat osoittavat, että suunnitelmat ovat  kannattavia.

Keliberin maanantaina julkistamassa selvityksessä on vertailtu kahta litiumkarbonaatin tuotantovaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on tuottaa 6 000  tai 9 000 tonnia vuodessa.

Louhosinvestoinnit olisivat molemmissa samat, yhteensä 17 miljoonaa euroa neljän louhoksen osalta. Tosin louhinta pääsisi alkuun vähemmälläkin, tarkoitus on aloittaa yhdellä louhoksella.

Tehtaaseen jouduttaisiin investoimaan noin 150–160 miljoonaa euroa, suurempi tuotanto vaatisi hieman lisää laitteita.

Pienemmällä vuosituotannolla toiminta-aikaa olisi runsas 16 vuotta, sinä aikana malmia kuluisi  275 000 tonnia vuodessa. Suurempi vuotuinen tuotanto vaatisi 400 000 tonnia. Toiminta-aika lyhenisi puolestaan 11 vuoteen.

Kannattavuusselvituksen mukaan pienemmällä vuotuisella tuotantomäärällä myynti olisi 865 miljoonaa euroa. Lyhyemmän tuotannon myynti olisi 800 miljoonaa euroa.

Viestintä- ja hallintopäällikkö Jarmo Finnilä selittää asiaa litiumin hintakehityksellä.

– Chileläisen asiantuntija-arvion mukaan litiumin hinta nousee tästä hetkestä eteenpäin. Erityisesti se nousee 2020-luvun lopulla ja 2030-luvulla. Toisin sanoen pääsisimme nauttimaan pitempään kestävällä tuotannolla näistä hinnoista.

Toimitusjohtaja Olle Sirénin mukaan lopullinen kannattavuusselvitus valmistunee reilun vuoden kuluttua. Yhtiön tarkoituksena on avata yhteensä neljä louhosta Kaustiselle ja Ullavaan. Tavoitteena on, että tuotanto voidaan aloittaa vuoden 2018 lopulla tai alkuvuodesta 2019.