Kirjallinen kysymys viittomakielen tulkkauspalveluista

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt kirjallisen kysymyksen viittomakielen tulkkauspalveluiden tilanteesta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Kuvaruutukaappaus Viikko viitottuna -lähetyksestä.

Viittomakielen tulkkausalan työntekijä- ja asiakasjärjestöjen mukaan palveluiden keskittäminen on heikentänyt tulkkauspalveluita.

Sarkkinen kysyy hallitukselta mm. sitä, ovatko asiakkaat saaneet tarpeensa mukaista palvelua viipymättä ja miten alan työehdoista huolehditaan.

Viittomakielen tulkkauspalveluiden välittäminen keskitettiin Kelan välityskeskukseen Turkuun vuoden 2014 alussa.