Vantaalaisnuoret ovat tyytyväisiä nuorisotiloihin

Vantaalaiset nuoret viihtyvät nuorisotiloilla ja he kokevat olonsa siellä turvalliseksi. Vantaan nuorisopalveluiden kyselyn tavoitteena on muun muassa osallistaa nuoria nuorisotilojen kehittämiseen.

Kotimaa
ihmisiä Vantaan ohjaamon tiloissa
Tikkurilassa toimiva Ohjaamo avasi ovensa kesäkuussaAntti Kolppo / Yle

Lähes 90 prosenttin nuorista ilmoittaa olevansa tyytyväinen Vantaan nuorisotiloihin.

Suurimman osan mielestä tilojen toiminta vastaa erittäin hyvin tai hyvin nuorten odotuksia.

Tilojen aukioloaikoihin nuoret toivoivat muutosta. Useat nuoret toivovat tilojen olevan vielä enemmän avoinna. Myös vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi nuorisotilan hankintoihin toivottiin entistä enemmän.

Tärkein syy nuorisotilalla käynteihin on kavereiden tapaaminen. Monella myös työntekijän tapaamien on syy käydä nuorisotiloissa. Kolmasosalla vantaalaisista nuorisotilojen käyttäjistä ei ole muita harrastuksia.

Kyselyyn vastasi lähes kahdeksansataa nuorta, joiden ikä vaihteli 9 – 20:n välillä.

Vantaan nuorisopalvelut tekevät tulosten perusteella nuorten kanssa kehittämissuunnitelmat kaikille nuorisotiloille. Nuorisotiloja on Vantaalla 15.