Fennovoiman ydinjätesuunnitelman määräaika häämöttää

Pyhäjoen ydinvoimalaa koskeva ydinjätteen loppusijoitussuunnitelma on jätettävä työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuun loppuun mennessä. Fennovoima keskustelee edelleen jätteiden sijoittamisesta Posivan kanssa

Kuva: Timo Nykyri / Yle

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen seuraava isompi askel on jättää ydinjätteen loppusijoitussuunnitelma työ- ja elinkeinoministeriölle. Pyhäjoen voimalan ydinjätteitä koskevan suunnitelman palautusaika umpeutuu kesäkuun lopussa.

Käytännössä vaihtoehtona on sijoittaa Pyhäjoen voimalan käytetty ydinpolttoaine joko Eurajoelle Posivan loppusijoitusluolastoon tai Fennovoiman omaan loppusijoituslaitokseen.

Fennovoima käy asiasta edelleen keskustelua Posivan kanssa. Mikäli yhteistyöstä ei päästä sopuun, Fennovoima esittelee ministeriölle omaa loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman kesäkuussa.

Pyhäjoen voimalaitosalueella tehdään tällä hetkellä muun muassa erilaisia maansiirtotöitä. Lisäksi työn alla on esimerkiksi koulutusrakennus, missä voimalahankkeeseen mukaan tulevia työntekijöitä on tarkoitus perehdyttää.