Kysely: Sote-uudistus voisi parantaa pirstaleista kuntoutusjärjestelmää

Kuntoutuksen ammattilaisille suunnatun kyselyn perusteella joukko on huolissaan päättäjien kuntoutukseen liittyvästä asiantuntemuksesta. Sote-uudistuksen toivotaan sujuvoittavan palvelu- ja hoitoketjua sekä parantavan asiakaslähtöisyyttä ja hyvin toteutettuna tuovan myös säästöjä.

Kotimaa
Kuntoutus-kyltti
Yle/Timo Ikonen

Sote-uudistuksen toivotaan yhtenäistävän pirstaleista kuntoutusjärjestelmää, sujuvoittavan palvelu- ja hoitoketjua sekä parantavan asiakaslähtöisyyttä, osoittaa Kuntoutussäätiön ja työeläkeyhtiö Varman kuntoutuksen ammattilaisille suunnattu kysely.

Kyselyyn perustuvan raportin mukaan kuntoutus tulisi saada vahvemmin esille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, koska hyvin toteutettuna se toisi säästöjä sen lisäksi, että sen avulla vahvistetaan ihmisten työ- ja toimintakykyä. Huoli siitä, ettei kuntoutusta uudisteta osana sotea, toistuu kyselyssä.

– Sote on kuntoutukselle iso mahdollisuus. Kun palvelun tilaajat vähenevät ja kun kuntien rooli siirtyy sote-alueelle, kuntoutus saadaan kytkettyä tiiviimmin mukaan hoitokäytäntöihin. Näin kuntoutuksen ajoitus hoitoketjussa paranee, sanoo Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Kyselyn perusteella alan ammattilaiset ovat huolissaan päättäjien kuntoutukseen liittyvästä asiantuntemuksesta ja kyvystä hahmottaa hajanaista järjestelmää.

Eri kuntoutusmuodoista Kelan kuntoutus ja työeläkekuntoutus koettiin toimivimmiksi; sosiaalihuollon kuntoutus sai heikoimman arvion.

Kelan kuntoutuksen siirrosta osittain sote-alueille on ollut puhetta.

– Sote-uudistuksen myötä kuntoutuksen valtakunnallinen ohjaus on uusi asia. Soteen liittyvää valinnanvapautta pitäisi vielä kuntoutuksen osalta täsmentää. Kyselyyn vastanneet toivovat, että kuntoutujan ääni tulee selvemmin esille, Kivekäs painottaa.

Kuntoutussäätiö ja Varma toteuttivat kyselyn kuntoutuksen asiantuntijoille yli sektori- ja kuntarajojen. Kysely lähetettiin yli 3 000:lle kuntoutusalan ammattilaiselle, joista noin 700 vastasi siihen.