1. yle.fi
  2. Uutiset

Lantaa saa levittää aiempaa höllemmin ehdoin pohjavesialueella Savonlinnassa – viljelijöiden vaatimukset kuultiin

Tietyillä pohjavesialueilla saa levittää lantaa, kunhan osoittaa, ettei siitä koidu haittaa pohjavedelle.

pohjavesi
Lietelantaa levitetään peltoon
Antti Karhunen / Yle

Savonlinnan kaupunki lieventää lannan levittämisen ehtoja pohjavesialueillaan. Paikalliset MTK-yhdistykset ryhtyivät noin vuosi sitten vaatimaan lievennyksiä lannan levityksen ehtoihin pohvaesialueilla. Maataloustuottajien mukaan Savonlinnan ympäristönsuojelumääräykset lietelannan levittämisestä olivat liian tiukat ja vaikeuttivat maatalouden harjoittamista kohtuuttomasti.

Savonlinnassa lannan levittäminen on ollut ehdottomasti kiellettyä kaikilla pohjavesialueilla riippumatta siitä, onko alue varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta vai esimerkiksi suojavyöhykettä pohjavesialueen reunamilla. Monissa kunnissa lantaa saa levittää suojavyöhykkeellä.

Pitkien selvitysten ja useiden lausuntopyyntöjen jälkeen Savonlinnan kaupunki päätyi lieventämään ehtoja. Lantaa saa jatkossa levittää niin sanotulle suojavyöhykkeelle eli pohjavesialueiden varsinaisen muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkoreunan väliselle vyöhykkeelle. Lanta pitää levittää keväällä ja se täytyy mullata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Lisäksi tietyillä osin myös varsinaisella pohjavedenmuodostusalueella voi levittää lantaa, jos pystyy osoittamaan, ettei siitä aiheudu haittaa.

Toisaalta ympäristömääräyksiin tehtiin myös lisäyksiä, joita siellä ei aiemmin ole ollut. Talousvesikaivojen ympärille on uusien määräysten mukaan jätettävä 30-100 metriä leveä suojakaistale, jolle ei saa levittää lantaa eikä muitakaan lannoitteita. Lisäksi määräyksiin kirjattiin kielto lannan levittämisestä metsiin tai joutomaille.

Lue seuraavaksi