Riistaneuvosto haluaa pitää Varsinais-Suomen villisikakannan mahdollisimman pienenä

Runsaan saaliin avulla olisi mahdollista ehkäistä villisikojen välityksellä tarttuvaa sikaruttoa.

villisika
Villisika
Eemeli Peltonen / Yle

Varsinais-Suomen riistaneuvosto kehottaa metsästäjiä lähtemään villisikajahtiin. Runsaan saaliin avulla olisi mahdollista ehkäistä villisikojen välityksellä tarttuvaa sikaruttoa.

Taudin leviäminen sikaloihin aiheuttaisi mittavia menetyksiä maataloudelle.

Valtioneuvosto on kumonnut villisian rauhoitusaikaa koskevan asetuksen. Porsaattoman villisian tai villisian porsaan metsästys on mahdollista ympärivuotisesti.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on vain muutamia villisikoja. Nykytilanne tulisi riistaneuvoston mielestä säilyttää mahdollisimman pitkään.

Myös maanomistajien toivotaan välittävän tietoa villisikahavainnoista aktiivisesti metsästäjille.