Oulujoen lohet kuskataan autokyydillä kutemaan

Oulujoen lohikantaa ryhdytään vahvistamaan siirtämällä kalaa voimalaitosten yläpuolella sijaitseville lisääntymisalueille. Montan voimalaitoksen ylisiirtolaitteen rakentaminen alkaa toukokuussa ja se on suunnitelman mukaan käyttökunnossa syksyllä.

Kuva: Fortum

Fortum sekä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat ovat sopineet Suomen nykyaikaisimman kalojen ylisiirtolaitteen rakentamisesta Fortumin Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen.

Vaelluskalojen palauttaminen on nimetty yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Montan ylisiirtolaitteen rakentaminen on yksi hankkeen pilottikohteista.

Lohen nousu Oulujokeen käynnistyy perinteisesti elokuussa, joten laitteen merkittävämpi käyttö alkanee käytännössä syksyllä 2017. Laite on suuri kiinteä kalanpyydys Muhoksen Montan voimalaitoksen alapuolella.

Pyydetyt kalat siirretään säiliöautoilla usean padon ohi yläpuolella sijaitseville lisääntymisalueille Utos- ja Kutujokiin sekä emokaloiksi kalanviljelylaitoksille.

Montan voimalaitoksen yhteyteen rakennettava kalojen ylisiirtolaite vastaa kalatien alaosaa. Sen avulla voidaan laitteeseen sisään uivat lisääntymiskokoiset lohikalat ottaa kiinni ihmiskäden koskematta ja kuljettaa kalankuljetusautolla Oulujoen sivujokiin.

Utos- ja Kutujokeen on ELY-keskusten, Fortumin ja paikallisten kuntien yhteistyöhankkeena kunnostettu lohille sopivia lisääntymisalueita.

Ylisiirtolaitteeseen uivista lohikaloista voidaan ottaa myös mätitäydennystä Montan kalanviljelylaitoksen kasvatuskäyttöön. Laitteen avulla päästään lisäksi tutkimaan kalojen käyttäytymistä rakennetussa joessa. Tieto auttaa vaelluskalojen nousua helpottavien toimenpiteiden suunnittelua muihin rakennettuihin jokiin.