Väkivallan uhkaa aiheuttavat halutaan syyniin ennen tekoja

Poliisi pyrkii tunnistamaan  vakavan väkivallan uhat entistä paremmin. Keskusrikospoliisiin on perustettu uhka-arvioryhmä, joka avustaa poliisilaitoksia uhkiin puuttumisessa.

Kotimaa
Kynttilöitä koulun edustalla
Muistokynttilöitä Kauhajoen vuoden 2008 kouluampumisten jälkeen.YLE

Kauhajoen kouluammuskelussa kuoli 11 ihmistä syksyllä 2008. Poliisi oli jututtanut koulusurmien ihannoimisesta tunnettua tekijää, mutta tältä ei otettu asetta pois.

Keväällä 2014 poliisi esti Helsingin yliopistoon suunnatun iskun ulkopuolisen henkilön vihjeestä. KRP:n uhka-arvioryhmän avulla yhä useamman uhan toivotaan päättyvän ennen tekoja.

KRP:n ryhmä koostuu puolesta kymmenestä aiheeseen koulutetusta poliisista ja heitä avustavista tahoista, esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaisista, psykologeista ja koulujen henkilökunnasta.

– Kysymyksessä on tällainen ryhmä ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea valtakunnallisesti poliisien ja muiden viranomaisten yhteistyötä löytämään näitä vakavia kohdennetun väkivallan uhkan riskihenkilöitä. sanoo ryhmää vetävä rikoskomisario Santeri Sivonen KRP:stä.

Vastaavaa toimintaa on ainakin Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa, joista myös Suomeen on haettu oppia.

Torjunnan kohteena ovat vakavat väkivallanteot

Uhka-arvioryhmän toiminnan taustalla on viimeisin tutkimustieto vakavista väkivallanteoista. Tavoitteena on puuttua muun muassa vainoon, kouluampumisiin ja massamurhiin jo silloin, kun rikoslain keinot eivät ole käytettävissä.

– Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi viranomaisyhteistyössä erilaiset hoitoonohjaamisen tukemiset yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa, mutta myös yhteistyö paikallispoliisin kanssa ja koulujen kanssa, jolloin saadaan tuettua yksilön negatiivisen kehityksen katkaisemista tai ainakin muuttamista, sanoo Sivonen.

Seulontatyökalu auttaa uhkien havaitsemisessa

Poliisii on kehittänyt uhkien selvittelyyn seulontatyökalun. Se auttaa tutkimustietoon perustuen kiinnittämään huomiota asioihin, joiden perusteella uhkaa voidaan arvioida. Sen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia jo uhka-arviotyöryhmän pilottivaiheessa.

– On pystytty löytämään tällaisia vakavan huolen aiheen kohteita ja saattamaan sitten heitä eteenpäin tukitoimien piiriin, Sivonen sanoo.

Poliisi paljastaa väkivallan uhkia omalla toiminnallaan, mutta aikaisen puuttumisen avuksi poliisi kaipaa myös kansalaisten tukea.

– Poliisi toivoo, että kansalaiset ilmoittavat poliisille mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jos heille tulee huoli jostain henkilöstä ja hänen toiminnastaan. Poliisin nettivinkkijärjestelmä on erittäin hyvä kanava tällaisen tiedon välittämiseen, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen toteaa.