Uusi asetus kaatopaikoista lisää byrokratiaa

Esimerkiksi Kemissä Metsä Fibre joutuu tästä vuodesta lähtien hakemaan joka vuosi poikkeusluvan, jotta se voi viedä orgaanista jätettä omalle kaatopaikalleen. Tehdaskaatopaikalla on suojaukset ja kaasunpoistojärjestelmä sekä käyttö- ja päästötarkkailu ja jätteet on sijoitettu sinne aiemminkin.

poikkeusluvat
Roskakasa
Pyry Sarkiola / Yle

Vuoden alusta voimaan tullut asetus kaatopaikoista lisää byrokratiaa. Esimerkiksi Kemissä Metsä Fibre joutuu hakemaan joka vuosi poikkeusluvan, jotta se voi viedä orgaanista jätettä omalle kaatopaikalleen, vaikka se on ainoa mahdollinen tapa käsitellä kyseinen jäte.

Yhtiön selvitysten mukaan jätettä ei voi hyötykäyttää, koska sen määrä on vähäistä ja hyötykäyttö vaatisi jopa miljoonan euron investointia.

Kemin ympäristöjaosto puoltaa Metsä Fibren poikkeuslupahakemusta. Ympäristöjaoston mielestä poikkeuslupa pitäisi voida myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi, jotta lupaprosessi ei turhaan rasittaisi viranomaisia ja luvanhakijaa joka vuosi.

– Lainsäädännön tulisi ylipäätään olla sellainen, että tällaiset poikkeusluvat voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi eikä vuodeksi kerrallaan, jos kaatopaikkasijoitus on teknistaloudellisellisesti ainoa mahdollinen, kirjoitetaan ympäristöjaoston lausunnossa.

Asetuksen tavoitteena on vähentää jätteen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ja kaatopaikkojen vesistökuormitusta sekä edistää jätteiden hyödyntämistä.