yle.fi-etusivu

Yhtiökökous hyväksyi Suomen Nordean muuttamisen sivuliikkeeksi

Pankkikonserni Nordea allekirjoitti helmikuun alussa suunnitelmat muuttaa emoyhtiön tytärpankit sivuliikkeiksi. Juridista rakennetta uudistamalla pankki pyrkii yksinkertaistamaan hallintoansa ja selkeyttämään rakennettansa.

talous
Nordea-pankin konttori.
Ismo Pekkarinen / AOP

Nordean yhtiökokous on hyväksynyt Nordean juridisen rakenteen uudistamisen, kuten vuoden 2015 toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa kerrottiin.

Tarkoituksena on muuttaa Nordea Bank AB:n tytärpankit Nordea Pankki Suomi Oyj sekä tanskainen Nordea Bank Danmark A/S että norjalainen Nordea Bank Norge ASA sivuliikkeiksi. Emoyhtiö pysyy Ruotsissa.

Tämä tarkoittaa Suomen, Norjan ja Tanskan Nordealle uutta asemaa sivukonttoreina, mikä vaikeuttaa pankkivalvontaa Suomessa. Nordea hyötyy sivuliikerakenteesta. Pankin hallinto yksinkertaistuu, toiminta tehostuu ja rakenne selkeytyy, kun Nordea voi juridisesti toimia yhtenä pankkina.

Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden 2017 alussa.

Fuusion toteutuminen edellyttää vielä kunkin maan viranomaisten hyväksyntää.