1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Mäkelänkadulla selvitetään saasteita supermittauksilla

HSY on perustanut Mäkelänkadulle supermittausaseman, joka antaa ilmanlaatutietoa useille tutkimuslaitoksille ja yrityksille. Tarkoituksena on selvittää muun muassa normien kiristymisen vaikutuksia ilman laatuun.

Supermittausasema Mäkelänkadulla. Kuva: HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarkkailee liikenteen aiheuttamia päästöjä entistä tarkemmin.

Mäkelänkadulle perustettu supermittausasema selvittää liikennepästöjen vaikutusta kaupunki-ilmaan tarkemmin kuin missään muualla pääkaupunkiseudulla tai muussa Suomen kaupungeista.

– HSY valitsi supermittausaseman paikaksi Mäkelänkadun, koska liikenne aiheuttaa siellä erityisen korkeita saastepitoisuuksia, sanoo ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi HSY:stä.

Ilmanlaatu on Mäkelänkadulla heikkoa, koska liikennemäärät ovat suuret, liikenne ruuhkaista ja pakokaasut laimenevat huonosti katua reunustavien kerrostalojen vuoksi.

Mäkelänkadulla pakokaasun ja katupölyn pitoisuudet ovat suuria ja myös typpioksidin raja-arvot ylittyvät.

Supermittausasema Mäkelänkadulla. Kuva: HSY

Mittauksilla selvitetään ilmansuojelutoimien tehoa

Erikoismittauksilla selvitetään autojen kiristyvien päästönormien ja uudistuvan ajoneuvokannan vaikutusta päästöihin ja ilmanlaatuun. Mittauksilla selvitetään myös katupölyn torjuntakeinojen tehoa ja vaikutusta ilmanlaatuun.

Lisäksi mittausasema seuraa pitoisuuksia, jotka aiheutuvat muista päästölähteistä tai kulkeutuvat kauempaa pääkaupunkiseudulta ja muualta Euroopasta.

Supermittausasemalta saatuja tietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa Mäkelänkadun tyyppisten bulevardimaisten kaupunkialueiden ilmanlaatua ja sen kehittymistä tulevina vuosina.

HSY:n lisäksi Mäkelänkadun mittausasemaa käyttävät Ilmatieteen laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja ympäristöyritys Nordic Envicon Oy.