Koe uusi yle.fi

Tutkimusjulkaisu: Äidin raskaudenaikaisella D-vitamiinitasolla on yhteys lapsen MS-tautiriskiin

Lapset, joiden äideillä oli alhainen D-vitamiinitaso raskausaikana, altistuivat herkemmin MS-tautiin. Taas ne lapset, joiden äideillä oli korkea D-vitamiinitaso alkuraskaudessa, sairastuivat MS-tautiin harvemmin. Tiedot käyvät ilmi Tyksin, Harvardin ja THL:n yhteisestä tutkimusjulkaisusta.

Kotimaa
Vitamiinipillereitä pöydällä.
Jessica Edén / Yle

Äidin raskaudenaikaisella D-vitamiinitasolla on tutkimusten mukaan yhteys lapsen MS-taudin syntyyn. Jos äitien D-vitamiinitaso oli alkuraskaudessa korkea, lapset sairastuivat harvemmin MS-tautiin. Ne lapset, joiden äideillä oli alhainen D-vitamiinitaso, olivat suuremmassa riskissä saada MS-taudin.

Tyksin, THL:n ja Harvardin yliopiston tutkijat selvittivät raskaana olevien äitien D-vitamiinipitoisuuden yhteyttä jälkikasvun MS-tautiriskiin. Tyksin neurologitutkijat julkaisivat tutkimustulokset JAMA Neurology -julkaisussa yhdessä Harvardin ja THL:n tutkijoiden kanssa maaliskuussa.

MS-taudin aiheuttaja on edelleen hämärän peitossa. Ympäristötekijöiden lisäksi geneettinen alttius vaikuttaa sairastumisriskiin.

Viime vuosina on saatu näyttöä, että altistavia geneettisiä ja ympäristötekijöitä ovat ainakin tupakointi, vähäinen D-vitamiinin saanti ja Epstein-Barr (EBV)-virusinfektio.

D-vitamiinin suositusmäärä selvittelyyn

Tutkimusaineistona oli THL:n Finnish Maternity Cohort -seerumipankki Oulussa, jossa on 1,5 miljoonaa seeruminäytettä 800 000 raskaana olleesta suomalaisesta naisesta vuodesta 1983 alkaen.

Tutkimus tehtiin MS-epidemiologian uranuurtajan, Harvardin yliopiston epidemiologian professorin Alberto Ascherion työryhmän kanssa.

Entuudestaan tiedetään, että MS-tauti on sitä yleisempää, mitä kauemmas mennään päiväntasaajalta. On esitetty, että MS-taudin poikkeavan maantieteellisen jakauman selityksenä voisi olla juuri vähäinen D-vitamiinin saanti korkean esiintyvyyden alueella.

– Aiemmissa tutkimuksissamme olemme todenneet, että Suomessa D-vitamiinin puutos on talvikuukausina tavallista sekä MS-potilailla että kontrolleilla. Olemme havainneet myös, että seerumin D-vitamiinipitoisuudet ovat alhaisempia MS-taudin pahenemisvaiheiden aikana kuin oireettomana aikana, kertoo dosentti Merja Soilu-Hänninen Tyksin Neurotoimialueelta.

– Lisätutkimuksia tarvitaan edelleen sen selvittämiseksi, voidaanko D-vitamiinin saantisuosituksia lisäämällä vähentää MS-tautiin sairastumista väestötasolla tai riskiryhmissä, kuten MS-potilaiden 1. asteen sukulaisten kohdalla.

Professori Ascherio suosittaa jo nyt saatujen tulosten valossa, että MS-potilaiden D-vitamiinilisän vuorokausimäärä olisi 50 mikrogrammaa ympäri vuoden. Suositus on siis noin viisinkertainen verrattuna terveiden aikuisten saantisuosituksiin.

Tutkimuksen on rahoittanut NIH (National Institutes of Health).

Lähteet: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote