Koe uusi yle.fi

Metsäkanalinnun kausipyyntiin avautuu uusia alueita

Kanalintukausilupia kokeillaan kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden alueella. Muutoksia tulee myös kiintiöihin ja hintoihin. Jatkossa myös jo yhden päivän luvalla voi ampua metson.

luonto
Koira hamuilee teertä Kuusamossa.
Ensio Karjalainen / Yle

Metsähallitus myy ensi syksystä alkaen kausilupia kanalintujen metsästykseen myös metsästyslain 8. pykälän alueelle. Kanalintuja saisi metsästää sellaisten kuntien alueilla, missä kuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus kunnassa sijaitsevilla valtion mailla.

– Asiasta on kuultu paikallisia riistanhoitoyhdistyksiä. Lupamyynti tapahtuu edelleen kestävällä pohjalla. Lupavuorokausien määrää ei ole lisätty, kertoo ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksen Eräpalveluista Oulusta.

Asiasta on kuultu paikallisia riistanhoitoyhdistyksiä. Lupamyynti tapahtuu edelleen kestävällä pohjalla. Lupavuorokausien määrää ei ole lisätty.

Ahti Putaala, Metsähallitus

Jo aikaisemmin pienriistan kausilupia on myyty eteläisen Suomen lupa-alueille ja Pohjois-Suomessa vapaan metsästysoikeusalueen eteläpuolelle, esimerkiksi Muhokselle ja Yli-iihin, mutta nyt kausimyyntiä kokeillaan alueilla, joilla kuntalaiset ovat saaneet metsästää korvauksetta valtion mailla 1930-luvulta saakka.

Metsästyspaine ei kasva

Mikään bisnes tämä ei Metsähallitukselle ole, Putaala sanoo.

– Tämän toiminnan tulot kattavat menot. Tällä ei edelleenkään tehdä bisnestä. Tulokertymään tällä ei ole minkäänlaista vaikutusta.

Myöskään metsästyspaine ei kasva. Metsästysvuorokausien määrä suunnitellaan kunakin vuonna lintukantojen mukaan. Kausiluville tulevat metsästysvuorokaudet vähennetään lyhytaikaisista lupavuorokausista.

– Kausiluvat ovat olleet käytössä jo pitkään Etelä-Suomen lupa-alueilla. Nyt kun Pohjois-Suomen maaseudulta väki vähenee ja paikallisten metsästyspaine pienenee, näiden kausilupien kautta saamme paremmin jaettua metsästyslupia lain edellyttämällä tavalla muuta metsästysmahdollisuutta vailla oleville, Putaala sanoo.

Kausilupia haetaan etukäteen ja niiden myöntämisessä tarkastellaan nimenomaan sitä, onko hakijalla muuta metsästysmahdollisuutta.

Kausilupia Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kanalinnun pyyntiin aletaan myydä rajoitetusti kausilupia Länsi- ja Etelä-Pudasjärvelle sekä Vaalaan.

Tämän toiminnan tulot kattavat menot. Tällä ei edelleenkään tehdä bisnestä. Tulokertymään tällä ei ole minkäänlaista vaikutusta.

Ahti Putaala, Metsähallitus

Kainuussa kausilupia myydään Hyrynsalmelle, Kuhmoon, Puolangalle, Sotkamoon ja Suomussalmelle.

Alueet ovat valikoituneet sillä perusteella, että sinne on säännönmukaisesti jäänyt myymättä lyhytaikaisia lupia.

Paikallisia riistanhoitoyhdistyksiä on kuultu. Palaute on ollut pääsääntöisesti ymmärtäväistä ja esitettyjä lupamääriä on pidetty kohtuullisina.

Lappiin ei kausilupia vielä myydä

Lapissa kokeiluun ei ole suhtauduttu kovinkaan myötämielisesti. Niinpä sinne ei vielä tässä vaiheessa oteta kanalintukausilupia käyttöön.

– Lapissa metsästysasiat ovat herkkiä. Ehkä on väärin ymmärretty, että nyt oltaisiin lisäämässä metsästyslupavuorokausia. Siitähän ei todellakaan ole kysymys, Putaala sanoo.

Lapin kohdalla käytäntöä tarkastellaan uudestaan, kun nyt pilotoitavilta vapaan metsästysoikeuden alueilta saadaan käyttökokemuksia. Aikaisintaan Lapin lupa-alueille voi hakea kausilupia kanalintujen metsästykseen vuonna 2017.

Kausiluvat on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille metsästäjille, joilla ei ole muita kohtuullisia pienriistan metsästysmahdollisuuksia. Kausilupia valtion maille hakee vuosittain yli 2 000 metsästäjää.

Kausilupia haetaan huhtikuussa

Metsähallituksen kanalintukausiluvat ovat haettavissa huhtikuussa. Muun pienriistan kausilupia voi ensi metsästyskaudelle ostaa suoraan Eräluvat -verkkokaupasta tai puhelinmyynnistä.

Siirryimme selkeämpään yksilömääräiseen kiintiöintiin. Yhden vuorokauden kanalintuluvalla on nyt mahdollista ampua esimerkiksi metso, kun se aikaisemmin ei ollut mahdollista.

Ahti Putaala, Metsähallitus

Kanalintukausilupien hakuaika päättyy tänä vuonna maanantaina 2. toukokuuta. Lyhytaikaisten kanalintulupien myynti alkaa lupa-alueittain porrastettuna tänä vuonna 6. kesäkuuta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on tehty muutoksia myös kanalintulupien hinnoitteluun. Portaittaisesta hinnoittelumallista on siirrytty kiinteään päiväkohtaiseen hinnoitteluun Ruotsin nykyisen käytännön tapaan.

Vuoden vaihteessa voimaan tullut asetus on voimassa kaksi vuotta.

Muutoksia hinnoitteluun ja kiintiöihin

Jatkossa kanalintulupa maksaa 15 euroa jokaiselta vuorokaudelta. Entisessä hinnoittelussa ensimmäinen lupavuorokausi maksoi 22 euroa ja lisävuorokausien hinnat alenivat luvan pituuden myötä.

Vesilintu- ja jänislupa maksaa nyt kahdeksan euroa vuorokaudelta. Aikaisemmin sen hinta ennen oli ensimmäiseltä vuorokaudelta 11 euroa ja halventuen samaan tapaan lisävuorokausien myötä.

Metsähallituksen metsästysluvissa luovuttiin vuodenvaihteessa myös monimutkaiseksi koetusta luvan keston mukaisista saalispistekiintiöistä, jotka perustuivat saaliseläimille annettuun pistearvoon. Ennen metsästäjien tuli laskea minkä verran lupaan kuuluvia saalispisteitä mikin saalis kulutti.

Metsästäjät olivatkin toivoneet kiintiöiden yksinkertaistamista.

– Siirryimme selkeämpään yksilömääräiseen kiintiöintiin. Yhden vuorokauden kanalintuluvalla on nyt mahdollista ampua esimerkiksi metso, kun se aikaisemmin ei ollut mahdollista, toteaa Putaala.

Kaksi kanalintua päivässä

Nyt yhden vuorokauden kanalintuluvalla voi metsästää neljä pienriistan saaliseläintä, joista enintään kaksi voi olla metsäkanalintuja ja enintään yksi metso.

Me saamme toistakymmentätuhatta saalispalautetta lupametsästäjiltä vuosittain. Keskimäärin metsästäjä käyttää kolme metsästysvuorokautta yhtä kanalintua kohti.

Ahti Putaala, Metsähallitus

Yhden metsästyskauden aikana lupametsästäjä saa metsästää Metsähallituksen lupa-alueilta enintään kaksi metsoa, osti hän kuinka monta lupaa hyvänsä. Metsästys ei tutkimusten eikä myöskään saalispalautteen valossa uhkaa kanalintukantoja.

– Me saamme toistakymmentätuhatta saalispalautetta lupametsästäjiltä vuosittain. Keskimäärin metsästäjä käyttää kolme metsästysvuorokautta yhtä kanalintua kohti. Hyvin harvan kohdalla saaliskiintiön maksimi toteutuu, toteaa Putaala.

Lupamyynti tapahtuu jatkossakin kaksiportaisesti ja kesän kolmiolaskentojen perusteella tehdään päätökset lopullisista lupavuorokausien määrästä.

– Myymme alkukesästä lupia varovasti, jotta metsästäjät voivat suunnitella syksyn lomia. Vasta kun lintukannat selviävät, tehdään lopullinen mitoitus, linjaa Putaala.

Tarkemmin kiintiöistä kerrotaan Eräluvat.fi -sivustolla.