Helsinki myönsi 10 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen

Rahat on osoitettu pääosin ammatillista osaamista ja kieliopetusta kehittävän osaamiskeskuksen perustamiseen.

turvapaikanhakijat
Maahanmuuttajanuoren käsi ja kieliopas
Yle

Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään maanantaina myöntää 10 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen.

Pääosa määrärahasta, 7,5 miljoonaa euroa, menee osaamiskeskuksen perustamiseen. Osaamiskeskuksen on tarkoitus mahdollistaa oleskeluluvan saaneille nopeampi väylä työelämään ja tarjota ammatilliseen koulutukseen sekä kieliopetukseen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen osoitetaan 1,1 miljoonaa euroa. Turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välistä vuoropuhelua vahvistetaan nuorisoasiankeskuksen jalkautuvan työn avulla, johon osoitetaan 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi lasten ja nuorten kotoutumiseen osoitetaan 0,5 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin turvapaikanhakijoiden kotoutumispalvelutyöryhmän raportin mukaan nykyiset kotouttamismallit ovat hajallaan ja tehottomia. Osaamiskeskuksen perustaminen oli työryhmän ykkösehdotus.