Pitkä prosessi valmistui - Hankajärven pohjapatoa esitellään

Keuruulla esitellään tiistaina maastokatselmuksessa uutta pohjapatoa, joka on valmistunut Hankajärven suulle. Järvien virkistyskäytön parantamiseen tähdännyt kunnostushanke on kestänyt 13 vuotta - pelkästään lupaprosessi vei viitisen vuotta.

Patorakennelma
Kaivurit rakentavat pohjapatoa Keuruulla.
Kaivurit ahertavat pohjapatotyömaalla Keuruun Hankajärvellä. Pohjapadon myötä järven vedenpinta nousee keskimäärin 21 cm.Keski-Suomen Ely-keskus / Lauri Kaisto

Virallisesti eilen maanantaina valmistunut pohjapato nostaa Hanka- ja Kuusijärven keskimääräistä vedenkorkeutta reilut 20 senttimetriä - alin vedenkorkeus nousee 45 senttiä.

Kunnostushanke on kestänyt pitkään, kertoo suunnitteluinsinööri Lauri Kaisto Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

- 2003 jo alkoi ensimmäisillä keskusteluilla ja pohdiskeluilla tämä hanke. Vedenkorkeuksia on seurattu ja mitattu rantojen kaltevuuksia ja otettu vesinäytteitä. Kerätty suostumuksia ja tehty alustavaa suunnitelmaa ja monenlaisia kokouksia, Kaisto selvittää taustatyötä.

- Tietysti tässä aikaa lisää merkittävästi se, että jouduttiin käymään kaikki oikeusasteet läpi. Eli ensin meni AVIin, sieltä hallinto-oikeuteen ja sieltä sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Järvien vedennostatushankkeita on Keski-Suomessa harvakseltaan.

- No kyllähän nämä aika harvinaisia ovat, prosessissa on tällaisia vesistökunnostushankkeita muutamia vuodessa, mutta rakentamaan ei päästä edes joka vuosi, Kaisto selvittää.

Kuinka paljon tällaisia vedennostatushankkeita tulevaisuudessa tulee olemaan?

- Kyllä se oikeusprosessi on melko raskas ja hanke aika kallis, että todennäköisesti ei ne ainakaan lisänny, mieluumminkin varmasti vähenee - näin arvioisin.

Hankkeen kustannusarvio on noin 93 000 euroa. Puolet rahoituksesta tuli ELY-keskukselta, toinen puokli puoolestaan kunnalta, Pihlajaveden osakaskunnalta ja järven hoitoyhdistykseltä.

Lauri Kaistoa haastatteli Matleena Ylikoski.