Koe uusi yle.fi

Pankkien riskit ennallaan – Finanssivalvonta ei vaadi lisäpuskuria

Pankkeja valvova Fiva on todennut, että rahoitusjärjestelmän suhdanneriskit Suomessa ovat pysyneet ennallaan.

talous
Finanssivalvonnan toimipiste Snellmaninkadulla Helsingissä
Finanssivalvonnan toimipiste HelsingissäYle

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, ettei se vaadi pankeilta lisäpääomaa puskuriksi järjestelmäriskejä vastaan. Perusteluna on, että Suomen rahoitusjärjestelmän suhdanteisiin liittyvät riskit ovat pysyneet ennallaan.

Pääasiallisena riskimittarina on käytetty pankkien luottokantaa ja bruttokansantuotetta. Fivasta kerrotaan, että luottojen suhde bruttokansantuotteeseen ei ole kasvanut tasolle, joka olisi vaatinut päätöstä lisäpuskurista.

Finanssivalvonnan johtokunta kokoontuu nejä kertaa vuodessa päättämään pankkien pääomituksesta mahdollisten järjestelmäriskien varalta.

– Suomen pankkijärjestelmä on hyvässä tilassa, vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus säilynyt hyvänä. Tämä tarkastelu tehtiin kuitenkin sen takia, että ennakkoon halutaan varautua mahdollisia rahoitusjärjestelmän riskejä varten, kertoo osastopäällikkö Jyri Helenius Finanssivalvonnasta.

Finanssivalvonnan johtokunta piti kuitenkin tarpeellisena, että valmisteluja asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi jatketaan. Riskipainojen korotuksella tarkoitetaan sitä, että pankit velvoitettaisiin pitämään enemmän omia varoja asuntolainojen riskien takia.