Lappilaisille teatterintekijöille apurahoja

Taiteen edistämiskeskus jakoi neljälle rovaniemeläiselle produktiolle tukea.

Taiteen edistämiskeskus
Taike
Taike

Lappilaiset teatterintekijät ovat saaneet apurahoja Taiteen edistämiskeskukselta. Rovaniemeläiset Mari Karikoski ja Janne Rosenvall saivat 2000 euroa näytelmäkirjallisuuden edistämiseen. Rovaniemeläinen Johanna Salo sai 3000 euroa työryhmälle nukketeatteriesityksen toteuttamiseen. Rovaniemeläiselle Tuula Väisäselle myönnettiin 2000 euroa näytelmäkirjallisuuden edistämiseen.

Näyttämötaiteelle myönnettiin tukea yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Taiteen edistämiskeskus jakoi ammattiteattereiden toimintaan 2,9 miljoonaa euroa. Yksittäisiin produktioihin ja hankkeisiin sekä näytelmäkirjallisuuteen myönnettiin yhteensä 391 000 euroa. Määrärahat pysyivät edellisvuosien tasossa.

Taiteen edistämiskeskus jakoi rahoituslain ulkopuolisille ammattiteatteriryhmille toiminta-avustuksia yhteensä 2 914 000 euroa. Avustuksen sai 42 teatteria. Hakijoita oli 70.

Näyttämötaiteen erityisavustuksia jaettiin kahdeksalle hakijalle yhteensä 64 000 euroa. Tukea myönnettiin pääosin teatteriesitysten valmistamiseen. Hakemuksia tuli 59.

Valtion esittävien taiteiden toimikunta jakoi näyttämötaiteen kohdeapurahoja yhteensä 327 000 euroa. Aiemmin erillisenä myönnettyä näytelmäkirjallisuuden kantaesitystukea jaettiin nyt ensimmäistä kertaa kohdeapurahana. Näyttämötaiteen kohdeapurahoista myönnettiin 54 hakijalle tukea näytelmäkirjallisuuden edistämiseen yhteensä 193 000 euroa. Kaiken kaikkiaan kohdeapurahan sai 93 taiteilijaa tai työryhmää. Hakijoita oli 258. Neljä apurahan saajaa eivät antaneet lupaa julkaista nimeään internetissä.

Esittävien taiteiden toimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Toimikunnan yhteydessä oleva näyttämötaiteen jaosto vertaisarvioi hakemuksia.